Verkeerstuin

De aanhanger

In de aanhangwagen vindt u alle materialen die nodig zijn om voor leerlingen in het basisonderwijs een fietsbehendigheids- en een skelterparcours uit te zetten, zoals skelters, verkeersborden, verkeerslicht, zebrapad, pilonen en nog veel meer. De projectmap bevat een duidelijke omschrijving hoe u de beide parcoursen uit kunt zetten en ligt voor u klaar op het moment dat u de aanhangwagen reserveert. De doelstelling van dit project is om kinderen spelenderwijs besef bij te brengen van veiligheid in het verkeer.

Doelgroep

Het project is geschikt voor alle groepen in het basisonderwijs. Met leerlingen vanaf groep 5 kunt u beide onderdelen uitvoeren. Met jonge kinderen past u het project aan door bijvoorbeeld eigen fietsen of driewielers te gebruiken in plaats van skelters, of door eenvoudigere oefeningen te doen met de fiets. Ook voor een oversteekproject met kleuters kunt u deze verkeerstuin gebruiken.

Gebruik

De verkeerstuin dient door u zelf uitgezet te worden. In de projectmap is een werktekening als voorbeeld toegevoegd. Er is ook een fietsbehendigheidsparcours in de aanhangwagen aanwezig. Voor het opbouwen van de parcoursen dient u op circa 1,5 uur te rekenen. Het is gewenst om hiervoor 6 volwassenen te vragen voor ondersteuning. Na afloop dient u de aanhanger zelf weer in te ruimen in de oorspronkelijke staat.


Skelterparcours

Het skelterparcours laat leerlingen op een leuke manier kennismaken met de verkeersregels. Door met een skelter het parcours te rijden, kunnen de kinderen allerlei verkeerssituaties en verkeersregels oefenen, zoals het nemen van rotondes, wegversmalling en het verlenen van voorrang.

Fotoalbum

Fietsbehendigheid parcours

Het gedeelte voor fietsbehendigheid omvat diverse oefeningen die al fietsend gedaan moeten worden. De oefeningen sluiten aan bij situaties uit de dagelijkse praktijk. Door de oefeningen te doen, merken leerlingen of zij handig en vertrouwd zijn met hun fiets. Vertrouwd zijn met je fiets vergroot je veiligheid in het verkeer.

Een beknopt overzicht van behendigheidsoefeningen kunt u hier downloaden: Verkeerstuin

Reserveren

U kunt de aanhangwagen met daarin de complete verkeerstuin reserveren door het reserveringsformulier in te vullen.
De aanhangwagen wordt door een vrijwilliger van VVN Maasland bij u op school afgeleverd en daar ook weer opgehaald.

U bent verantwoordelijk voor de aanhangwagen in de periode dat deze bij u in gebruik is. Reserveer de aanhangwagen op tijd, zodat u niet teleurgesteld wordt!

Alle materialen, ook de aanhangwagen zelf, zijn en blijven eigendom van VVN Maasland. De school is verantwoordelijk voor de verkeerstuin vanaf het moment van afleveren totdat de aanhanger met materialen weer wordt opgehaald.

Kosten

Scholen binnen het werkgebied van VVN Maasland kunnen gratis gebruik maken van de aanhangwagen. Ook krijgen deze scholen de projectmap gratis uitgereikt. Alle materialen en de aanhangwagen zelf, zijn en blijven eigendom van VVN Maasland.

Scholen buiten het werkgebied van VVN Maasland kunnen de aanhangwagen huren.
De kosten: € 200,= voor de 1e dag (dit bedrag is inclusief de projectmap, welke u na afloop van het project mag behouden). Wilt u de aanhangwagen langer gebruiken, dan kan dat tegen de volgende tarieven: € 150,= 2e dag, € 100,= volgende dagen. 

De educatieve verkeerstuin van VVN Maasland is met behulp van diverse sponsors aangeschaft.

Beheerders Educatieve Verkeerstuin:

Jan Steinvoort en Frans Josemanders

Projectleiding:

Jan Huijbers 

Meer informatie:

info@vvn-maasland.nl

Bekijk hier de promofilm van dit project