Hier vindt u informatie over de infrastructuur van het wegennet.

Ook kunt u hier naar het VVN participatiepunt om een melding te maken over een onveilige verkeerssituatie in jouw buurt en om samen met VVN in actie te komen om de veiligheid te verbeteren.

Veilig Verkeer Nederland heeft diverse VVN Buurtacties ontwikkeld, waarmee je zelf iets kunt doen aan de verkeersveiligheid in de buurt. De VVN Buurtacties zijn ontwikkeld om het (eigen) gedrag inzichtelijk te maken en de bewustwording te vergroten. Maak een melding en kom in actie.

Enkele voorbeelden van buurtacties zijn;

  • De stickeractie (30km-zone)
  • Snelheidsmeting
  • Buurtenquête
  • Parkeeractie met kinderen
  • Demonstratie Remweg
  • Verkeersonderzoek
  • Meting Verkeersintensiteit  

Voor de organisatie rond een buurtactie kun je materiaal of advies vragen bij het Participatiepunt van VVN.

Voor meer informatie over de inhoud van de acties en andere mogelijkheden, verwijzen we je naar de site van het participatiepunt: participatiepunt.vvn.nl 

Projectleiders:

Jan van de Heuvel en Ben van der Steen