VERKEERSOUDERS

Voor het uitvoeren van de diverse verkeersprojecten, die VVN-afdeling Maasland
(Oss en Bernheze) heeft ontwikkeld, zijn verkeersouders onmisbaar.

Wat is een verkeersouder?

Een verkeersouder is de contactpersoon tussen ouders, school en derden zoals de gemeente, politie en wijkverenigingen.
Verkeersouders maken zich sterk voor goed verkeersonderwijs en een veilige school. Een verkeersouder kan dit nooit alleen. Hij of zij doet dit in samenwerking met de directie, het team, de ouderraad en de medezeggenschapsraad.

Wat zijn zoal de taken van een verkeersouder?

 • De verkeersouder organiseert educatieve verkeersprojecten op school, zoals een fietsverlichtingsproject of fietskeuringen.
 • De verkeersouder werkt samen met de wijkagent als het gaat om voorlichting of gastlessen. Andere belangrijke contacten zijn de verkeersouders van andere scholen, wijkbureaus, bewonersgroepen, wijkcentra en natuurlijk de gemeente als het gaat om infrastructurele maatregelen, zoals het aanleggen van een fietspad of het veiliger maken van een kruising.
 • Een verkeersouder praat mee binnen de school over de mogelijke verbetering van de verkeersveiligheid. Eigenlijk is er rondom elke school wel iets te verbeteren.
  Of het nu gaat om het aanleggen van een zebrapad, het verplaatsen van een onveilige bushalte of het invoeren voor een 30-kilometer zone. Vaak kan met een simpele ingreep de route van en naar school een stuk veiliger worden gemaakt.
 • Verkeersouderwerk is vrijwilligerswerk.
  Je bepaalt dus zelf hoeveel tijd en energie je erin steekt.

Meer mogelijkheden

 • De verkeersouder doet de aanzet naar BVL, Brabants Verkeersveiligheids Label.
  Meer informatie kan je vinden op de website van BVL: Brabant http://www.bvlbrabant.nl/over-bvl/verkeersouders
 • O.a. de dodehoekprojecten en verkeersexamens zijn projecten die door VVN-afdeling Maasland (Oss en Bernheze) georganiseerd worden, maar waarbij binnen de school de helpende hand van de verkeersouder hard nodig is. Bijvoorbeeld voor het nakijken van de schriftelijke examens, meefietsen naar de brandweerkazerne en de organisatie tijdens de dag dat de vrachtwagen op school staat.
 • Verkeersouders vergaderen op school mee met de werkgroep verkeer, en brengen bijvoorbeeld een verkeersnieuwsbrief uit.
 • Ook zorgen verkeersouders dat het onderwerp veilig verkeer regelmatig op de agenda van de MR staat.
 • Zo is er voor de fanatieke verkeersouder genoeg te doen en wordt u daarbij ondersteund door VVN, zowel door de landelijke organisatie als door VVN-afdeling Maasland (Oss en Bernheze).

Verkeersouder – VVN landelijk

Als je jezelf wilt aanmelden als verkeersouder, stuur dan een mail naar de coördinator verkeersouders van VVN-afdeling Maasland (Oss en Bernheze): verkeersouders@vvn-maasland.nl. Vermeld hierin je naam, telefoonnummer, de naam van de school en de contactpersoon van de school. Er wordt dan telefonisch contact met jou opgenomen. Wij zorgen er dan voor dat jouw aanmelding op de goede plaats terecht komt. De contributie die verschuldigd is voor het lidmaatschap als verkeersouder wordt door ons betaald.
Je hoeft je daarover dus geen zorgen te maken, mits bij de juiste persoon aangemeld.
Per school kan er één verkeersouder worden aangemeld bij VVN-afdeling Maasland (Oss en Bernheze).
Vervolgens ontvangt deze via de landelijke VVN-organisatie een startpakket, een uitnodiging voor een introductiebijeenkomst, informatie
over bijvoorbeeld subsidiemogelijkheden en het informatieblad ‘Veiligheid Voorop’.
Bovendien wordt de verkeersouder uitgenodigd voor thema-avonden van het VVN-district waartoe onze gemeente behoort.

VVN-afdeling Maasland (Oss en Bernheze)

Uiteraard kan je voor allerlei vragen en advies terecht bij de diverse projectleiders van onze afdeling en ontvang je een of twee keer per jaar een uitnodiging voor een bijeenkomst met alle verkeersouders uit ons werkgebied..
Info: verkeersouders@vvn-maasland.nl

Landelijk Steunpunt Verkeersouders

Postbus 66, 3800 AB AMERSFOORT
tel: 088-5248800
fax: 088-5248899
e-mail: verkeersouders@vvn.nl