Ons Bestuur

Het bestuur van VVN, afdeling Maasland (regio Oss) bestaat uit vrijwilligers. Alle bestuursleden en projectleiders zijn verantwoordelijk voor één of meerdere projecten en verrichten hun bestuurstaken naast hun gewone werk.
Het voltallige bestuur vergadert een aantal keren per jaar. Het Dagelijks Bestuur komt frequenter bijeen voor onder meer de lopende zaken. Tussentijds hebben ook de projectleiders onderling regelmatig overleg omtrent de voortgang van een project.

Het activiteitenplan, het jaarverslag en het financiële verslag vormen de verantwoording van VVN afdeling Maasland. Voor de financiële verantwoording is een accountant aangetrokken.

Ons werkgebied

Ons team

Voorzitter

Jurriën van der Veer(Lithoijen)
Telefoon: 0412-482184

Vice-voorzitter

Antoon de Klein(Megen)
Telefoon: 06-54937188

Penningmeester

Gerard Mertens(Oss)
Telefoon: 0412-633178

Secretaris

Ine van Aarssen-Janssen(Oss)
Telefoon: 06-30738485

Bestuurslid & Projectleider 'dodehoekprojecten', 'fietsverlichting' en 'verkeerstuin'

Jan Huijbers(Oss)
Telefoon: 06-51580738

Projectleider 'Nu en straks, veilig naar school'

René Hilker(Lith)
Telefoon: 0412-485102
Bekijk de jaarverslagenBekijk de activiteitenplannen