Ons Bestuur

Het bestuur van VVN, afdeling Maasland (regio Oss) bestaat uit vrijwilligers. Alle bestuursleden en projectleiders zijn verantwoordelijk voor één of meerdere projecten en verrichten hun bestuurstaken naast hun gewone werk.
Het voltallige bestuur vergadert een aantal keren per jaar. Het Dagelijks Bestuur komt frequenter bijeen voor onder meer de lopende zaken. Tussentijds hebben ook de projectleiders onderling regelmatig overleg omtrent de voortgang van een project.

Het activiteitenplan, het jaarverslag en het financiële verslag vormen de verantwoording van VVN afdeling Maasland. Voor de financiële verantwoording is een accountant aangetrokken.

Ons werkgebied

Ons team

Voorzitter

Jurriën van der Veer(Oss)
Telefoon: 06-53752435

Vice-voorzitter & Projectleider 'dodehoekprojecten', 'fietsverlichting' en 'verkeerstuin'

Jan Huijbers(Oss)
Telefoon: 06-51580738

Secretaris

Jan van den Heuvel(Oss)
Telefoon: 06-13249001

Penningmeester

Gerard Mertens(Oss)
Telefoon: 0412-633178

2-de penningmeester & projectleider

Koos Muis(Berghem)
Telefoon: 06-44236795

Bestuurslid & Projectleider

Ine van Aarssen-Janssen(Oss)
Telefoon: 06-30738485

Bestuurslid & Projectleider 'Nu en straks, veilig naar school', 'Zelfstandig Onderweg Naar'

René Hilker(Heesch)
Telefoon: 0412-485102

Bestuurslid & Projectleider 'opfriscursus verkeersregels'

Ben van der Steen(Oss)
Telefoon: 06-22930390

Bestuurslid & Projectleider

Jan Willems(Ravenstein)
Telefoon: 06-55755582

Bestuurslid & Projectleider

Hans van Lier(Oss)
Telefoon: 06-50439297
Bekijk de jaarverslagenBekijk de activiteitenplannen