20-04-2022

Directeur Evert-Jan Hulshof ontvangt exemplaar van het leer- en vertelboekje “Quick helpt je veilig door het verkeer”.

Persbericht VVN afdeling Maasland

Op de districtsledenvergadering van District Zuid van Veilig Verkeer Nederland delen de afdelingen activiteiten en succesverhalen met elkaar.

De laatste jaren presenteert afdeling Maasland (Oss en Bernheze) tijdens de districtsledenvergadering actuele projecten. Afdeling Maasland is de grootste afdeling van VVN in Nederland met een heel groot aanbod van projecten voor het onderwijs, senioren, markten, evenementen, informatie over de dodehoek van het vrachtverkeer en landbouwvoertuigen.

Het organiseren van het verkeersexamen is al jarenlang een van de speerpunten van VVN. VVN-afdeling Maasland (Oss en Bernheze) kon melden dat zij dit jaar het examen voor bijna 1700 leerlingen georganiseerd hadden. Jan Huijbers, projectleider van het verkeersexamen, vatte de organisatie kernachtig samen: “Een helse klus, maar dankbaar werk gezien de trotse gezichten van de leerlingen en hun begeleiders”.

Op tal van uitingen van afdeling Maasland komt tegenwoordig het beeldmerk Quick voor. Een aantrekkelijk figuur voor kinderen en ook inzetbaar voor activiteiten bij het uitvoeren van projecten en evenementen in de regio. Het beeldmerk is herkenbaar op de spandoeken voor het project “Nu en straks, veilig naar school” die aan het begin van het schooljaar in de hele regio op prominente plaatsen opgehangen worden.

Dit project is een lesmethode voor een veiliger school-thuis-route voor leerlingen van de bovenbouw va het basisonderwijs en de brugklas van het voorgezet onderwijs. Alle basisscholen in het werkgebied Oss en Bernheze maken gebruik van dit project dat bestaat ook lesboekjes met daarin per school de route weergegeven in foto’s en via de website met een filmpje over de schoolroute.

Het beeldmerk Quick is inmiddels ook ingezet voor een nieuwe interactieve voorstelling “Mevrouw Plume en Quick onderweg”. Met behulp van een handpop (figuur Quick) neemt zij de leerlingen van de groepen 1, 2 en 3 mee in de wereld van het veilig deelnemen aan het verkeer.

Aansluitend is door projectleider Jan van den Heuvel in samenwerking met Roy Thijssen (bekend van Hart voor Oss) een leer- en vertelboekje gemaakt.

Jurriën van der Veer, voorzitter van afdeling Maasland (Oss en Bernheze), overhandigde tijdens de ledenvergadering aan Veilig Verkeer Nederland directeur Evert-Jan Hulshof een eerste exemplaar, buiten het werkgebied van de afdeling, van het leer en vertelboekje “Quick helpt je veilig door het verkeer”.

Het boekje is een uniek product en gericht op de eigen omgeving Oss en Bernheze van afdeling Maasland.

“Quick helpt je veilig door het verkeer” heeft als doelgroep het jonge kind (peuters – kleuters) en hun ouders/ verzorgers en leerkrachten. Dit boekje brengt een aantal verkeerssituaties in beeld, waarbij het kind gewezen wordt op veilig verkeersgedrag, passend bij die situatie.

Kernachtig is dit gedrag te duiden door steeds een korte zin op te nemen: “Quick zegt: “…..”.

De plaat op de linker pagina, met de korte zin is onderwerp van het gesprek met het kind. De afbeeldingen op de rechterpagina zijn bedoeld om het gesprek verder inhouden te geven, als suggestie om mee te nemen in het gesprek.

Dankzij de korte zinnen van Quick, kan het kind deze ook makkelijk inprenten en herhalen. En waar mogelijk ook, onder begeleiding, toepassen in de situatie zelf door het zinnetje hardop te (laten) herhalen. Leren door te kijken, te vertellen, te benoemen, te herhalen en toe te passen: geef het kind de rol van “Quick”.

Dit boekje is een geslaagd voorbeeld van de projecten van afdeling Maasland. Een afdeling die mede door de ondersteuning van de gemeenten Oss en Bernheze en de vele vrijwilligers en partners als politie, brandweer, bedrijfsleven en loonwerkersbedrijven voortdurend werkt aan verkeersveiligheid.

Door het bezoeken van districtsledenvergaderingen in Nederland wil de directeur van VVN een beeld krijgen van het functioneren van districten en afdelingen. Hij is bekend met de vele projecten van afdeling Maasland en was zichtbaar verrast door het unieke boekje. Hij complimenteerde de projectleider en bestuur voor hun inzet. In het werkgebied van afdeling Maasland is het boekje te koop bij boekhandel Derijks in Oss of via de webshop van de afdeling www.vvn-maasland.nl

VVN landelijk bestaat dit jaar 90 jaar en dat wordt onder meer gevierd met een feestelijke bijeenkomst en de uitgave van een jubileumeditie waarin activiteiten van VVN getoond gaan worden.  Van der Veer maakte Evert-Jan Hulshof alvast nieuwsgierig dat binnenkort een nieuw product gereedkomt dat ook dit keer weer gratis verspreid worden naar het onderwijs. “Wat het wordt, blijft nog even geheim” zei Van der Veer. “Maar ook dit product zal weer een vernieuwend leermiddel worden”!