17-04-2022

Aanpassingen aan Macharenseweg

De aanwonenden van de Macharenseweg klagen al jaren over de veel te hoge snelheden van het gemotoriseerd verkeer op deze 30-km-weg.

VVN-afd Maasland heeft, in samenwerking met het participatiepunt VVN, het afgelopen jaar de aanwonenden ondersteund bij de communicatie met de gemeente. Doel: snelheidsremmende maatregelen én betere zichtbaarheid van het fietspad, wat tegelijkertijd voetpad is.

De discussie rond en mogelijke aanleg van de noordelijke ontsluitingsweg maakt dat de gemeente Oss nu niet verder wil gaan dan enkele aanpassingen: een extra verkeerssluis en belijning langs het fiets-voetpad.

Verder worden aanwonenden en VVN afd. Maasland betrokken bij de herinirichting van deze weg in relatie met de noordelijke ontsluitingsweg.