30-04-2021

VVN: ‘Laat de auto staan’

Uit recent onderzoek van Veilig Verkeer Nederland (VVN) blijkt dat 69 procent van alle Nederlanders graag ziet dat schoolomgevingen veiliger worden. Hiervoor doet de verkeersveiligheidsorganisatie een appèl op ouders en automobilisten.

Ouders wordt op het hart gedrukt dat de route van huis naar school voor kinderen het ideale moment is om praktijkervaring op te doen. Aan ouders dan ook de oproep om enkel bij uitzondering de auto te pakken. Automobilisten kunnen helpen de situatie te verbeteren door schoolzones zoveel mogelijk te mijden. Bijdragen aan een veiliger verkeer is volgens VVN niet moeilijk. Om de boodschap voor een veilige schoolomgeving kracht bij te zetten, start VVN een ‘Meedoen is makkelijk’ campagne. Veilig Verkeer Nederland laat weten dat het merendeel van alle basisschoolleerlingen (80 procent) binnen een straal van drie kilometer bij hun school vandaan woont. Daarmee lijkt het voor de hand liggend dat kinderen lopend of met de fiets naar school gaan. Toch wijst de praktijk anders uit. VVN ontvangt het hele jaar door meldingen over gevaarlijk gemotoriseerd verkeer rondom scholen en laat weten dat ook veel schooldirecteuren en verkeersouders met dit probleem worstelen. Volgens VVN is hiervoor maar één makkelijk toepasbare oplossing: “Laat de auto staan en breng je kind lopend of met de fiets naar school.”

Verkeerscontrole bij basisschool Sterrebos

De politie heeft donderdagochtend tussen 8.00 en 8.30 uur een verkeerscontrole gehouden aan de Verdistraat, ter hoogte van basisschool Sterrebos.
Dit naar aanleiding van meldingen uit de buurt van verkeersoverlast tijdens het wegbrengen en ophalen van de kinderen op school.
De snelheid is gemeten en werd gecontroleerd op het in de hand houden van een telefoon, het dragen van een gordel, het houden aan de regels van eenrichtingsverkeer en richting aangeven.
De Verdistraat is een fietsstraat en betreft een 30 km zone. In totaal zijn vier bestuurders aangesproken voor te hard rijden, waarvan maximaal gemeten snelheid 37 betrof. Er is één bekeuring uitgeschreven aan een fietser voor het vasthouden van zijn telefoon.