Veilig Brengen en Halen

Een gedragsverandering van ouders is nodig om de verkeerssituaties te verbeteren. Dit project geeft handvatten en de school zal ook zelf een plan van aanpak moeten maken, passend bij de cultuur van de school. Liefst in overleg met wijk- of dorpsraad, wijkagent en gemeente.

Het project Veilig brengen en halen  van Veilig Verkeer afdeling Maasland is een kort actieproject, waarin we de aandacht bewust richten op de verkeerssituatie rondom de school en de gewenste gedragsverandering van ouders. Ouders en kinderen worden opnieuw gewezen op de verkeersregels en het eigen gedrag als fietser en voetganger of als chauffeur.

Het project “Veilig brengen en halen” is vooral gericht op de onderbouw van het basisonderwijs en de ouders. Er wordt kort ingegaan op de verkeersregels als fietser en voetganger.
Ook wordt er aandacht besteed aan de verkeerssituatie rondom de school tijdens het brengen en halen van de kinderen.
Kinderen worden weer op de verkeersregels gewezen die je tegenkomt als fietser of als voetganger. De ouders worden benaderd met een informatieflyer om hen erop te attenderen dat zij de auto beter thuis kunnen laten. En door een eigen te bedenken opzet voor gedragsverandering van de school, gericht op de eigen ouders.
Kinderen leren zo sneller zelfstandig door het verkeer naar school te gaan.

Materialen

TWEE VERHALEN, KLEUR-/PRIKPLAAT VAN QUICK VOOR GROEP 1+2
Voor groep 1 en 2 zijn twee verhalen over Quick geschreven. In deze verhalen komt schildpad Quick allerlei verschillende verkeerssituaties tegen op weg naar school.
Het is een verhaal, waarbij de leerkracht in gesprek gaat met de leerlingen, zodat zij zelf ook gaan nadenken over het verkeer. Als de leerkracht deze verhalen heeft voorgelezen, volgt een klassengesprek over het verkeer en kunnen de leerlingen daarna de kleur/prikplaat van
Quick verder afmaken.

QUIZ EN CIJFER-/KLEURPLAAT VAN QUICK VOOR GROEP 3+4
De quiz is bedoeld voor groep 3 en 4. Als de leerlingen alle vragen goed hebben beantwoord, mogen zij de cijfer-/kleurplaat van Quick verder  afmaken. De quiz bevat allerlei vragen met betrekking tot de verkeersregels als fietser en voetganger.

GROEPEN 5, 6, 7 EN 8
Advies is om de leerlingen van de andere groepen een verwerking te laten maken van dit project “Veilig brengen en halen”.
Voorbeelden zijn:
– Het maken van een verslag
– Het beschrijven van een eigen mening over Veilig brengen en halen
– Een fotocollage van de situatie Veilig brengen en halen in de ochtend of aan het einde van de dag
– Een bijdrage aan de nieuwsbrief

VERKEERSBORDENSPEL
Voor bijna alle groepen is het verkeersganzenbordspel te gebruiken. Dit spel is op een grootte van 250×200 cm. ontworpen. Daarbij horen vijf trainingshoedjes en twee grote dobbelstenen.

FLYER
Deze flyer is bedoeld voor de ouders/verzorgers. Reik de flyer uit aan de leerlingen en geef ze de boodschap mee dat ze de flyer thuis afgeven.
Op de flyer staat informatie over hoe de ouders/verzorgers de verkeerssituatie rondom de school kunnen verbeteren.
De flyer moet de ouders/verzorgers erop attenderen dat zij goed op moeten letten tijdens het brengen en halen van de kinderen.

ARTIKEL VOOR DE NIEUWSBRIEF EN/OF DE WEBSITE VAN DE SCHOOL
Op de website van VVN, afdeling Maasland (Oss en Bernheze) is een voorbeeld geplaatst van een artikel voor de nieuwsbrief en/of de website van de school. Dit artikel kan de school bewerken tot een eigen specifiek artikel, passend bij de omstandigheden van de school.

BVL

De verwerkingen van dit project in alle leerjaren is te gebruiken als bewijsmateriaal voor het BVL-pakket. Zowel als theoretisch als praktisch project. Sla de verwerking of draaiboek op in de pc, zodat bij het invullen van het DAP het materiaal voorhanden is!

Projectleiding

René Hilker, Ine van Aarssen en Jurriën van der Veer

Meer informatie: info@vvn-maasland.nl

Download de lesbrief

lesbrief Veilig Brengen en Halen