02-07-2020

VVN daagt wethouder uit om zelf in tractor de Kennedybaan op te rijden.

OSS – ,,Stap zelf eens op zo’n grote tractor met aanhanger en ervaar hoe het in de praktijk is.” Jurriën van der Veer, voorzitter van Veilig Verkeer Nederland afdeling Maasland, daagt wethouder Joop van Orsouw en de provinciale projectleider voor de aanleg van een nieuw fietspad langs de John F. Kennedybaan uit om zelf te ervaren wat loonwerkers dagelijks ondervinden. 

Peter van Erp 01-07-20, 18:02 Bron: BD

Vorige week bleek dat loonbedrijf Gebroeders Van Erp stevige bedenkingen heeft bij de plannen voor een vier meter breed fietspad tussen Lithoijen en Oss. Het brede pad vervangt de twee smalle stroken die nu nog aan weerskanten ven de Kennedybaan liggen. Op het oog gaat de veiligheid er voor de gebruikers flink op vooruit, maar het loonbedrijf, gevestigd aan de Langendonkweg, een zijstraat van de Kennedybaan, heeft een zienswijze ingediend. Het bedrijf wijst erop dat geen enkele rekening is gehouden met de vele grote landbouwmachines die het fietspad dagelijks kruisen.

Door het brede fietspad, dat verkeer in beide richtingen gaat verwerken, verder van de weg af te leggen, kunnen auto’s die de Kennedybaan op willen zich tussen het pad en de hoofdrijbaan opstellen. Als tractoren met aanhangers of andere grote landbouwmachines dit doen, blokkeren ze het fietspad juist. ,,Ik ben heel verbaasd dat de projectleider hier geen rekening mee heeft gehouden”, stelt Van der Veer. ,,Iets kan er op papier veilig uitzien, maar in de praktijk verkeerd uitpakken. Als lokale verkeersveiligheidsorganisatie focussen we ons al jaren op het gevaar van grote landbouwvoertuigen in ons dodehoekproject. Met name de jeugd, maar ook ouderen zijn zich daar vaak onvoldoende van bewust.”

Totaal geen nut

De Osse wethouder Joop van Orsouw neemt de uitdaging van Van der Veer niet aan, zo geeft hij desgevraagd aan. ,,Het heeft totaal geen nut. Als gemeente gaan wij niet over de uitvoering van dit project. Dat is aan de provincie. Het enige wat wij moeten doen is bestemmingsplan wijzigen, zodat ze het werk kunnen uitvoeren.” Volgens Van Orsouw zijn de geuite zorgen al twee jaar bekend en is er uitvoerig over gediscussieerd. ,,Uiteindelijk is geoordeeld dat dit de beste oplossing is, die ook nog eens het snelste kan worden gerealiseerd.”

Loonwerker Rien van Erp heeft zijn hoop intussen gevestigd op brancheorganisatie Cumela. ,,Zij hebben naar aanleiding van de publicatie in de krant contact gezocht en gaan nu in overleg met de provincie over dit onderwerp.” Van Erp hoopt nog steeds dat het nieuwe fiets ter hoogte van de kruisingen dichter bij de weg wordt aangelegd, zodat het kruisende verkeer meer overzicht heeft en het fietspad minder vaak wordt geblokkeerd. Het onderwerp staat deze week ook op de agenda van de dorpsraad Lith ter bespreking.