22-08-1997

VVN-Afdeling Oss over de samenwerking met C&A en Verkeersouders

De plaatselijke afdeling van VVN in Oss werkt samen met de Body Guard Coach van C&A en met de vijf verkeersouders in Oss. Hieronder volgt het relaas van Ans van de Haterd, coördinatrice verkeersouders en lid van de VVN-afdeling Oss.

‘In oktober 1996 is onze afdeling begon-nen met het werven van verkeersouders. Onze voorzitter, de heer Didde, had toen al contact opgenomen met C&A. Met Body Guard Coach Astrid Kuypers hebben we toen afgesproken dat C&A de verkeersouders zou sponsoren.
De werving van verkeersouders verliep vrij moeizaam, mede omdat het schooijaar al begonnen was toen wij begonnen met werven. Scholen
hebben dan vaak hun plannen en activiteiten voor het hele jaar al bepaald. Dit jaar pakken we het beter aan. We hebben de afgelopen
maanden al drie keer de directie en de ouderraad van de scholen benaderd. Hopelijk komen er zo meer verkeersouders. Op dit moment zijn er vijf verkeersouders in Oss, maar het liefste zouden we op alle basisscholen in Oss een verkeersouder willen hebben.
De vijf verkeersouders zijn enthousiast en we vinden dat ze eigenlijk wel een steuntje in de rug mogen krijgen. Ik wil proberen om hen na de zomervakantie regelmatig bij elkaar te halen, zodat ze kunnen overleggen en ergens met hun vragen terecht kunnen. Astrid Kuypers en ik denken erover om de eerste lokale bijeenkomst een feestelijk tintje te geven. Ik wil daar ook graag de pers bij uitnodigen. Je moet gebruikmaken van die publiciteit, vind ik. Wie weet worden andere scholen ook enthousiast als ze erover in de krant lezen. Het project
‘Verkeersouders’ is natuurlijk nog zó nieuw voor iedereen,

Samenwerking
‘De samenwerking met C&A bevalt trouwens heel goed; ze zijn enthousiast en ze helpen waar ze kunnen. ‘Onze’ Body Guard Coach komt zelf ook met ideeën. Astrid heeft een dansstudio en ze kwam met het idee een modeshow te organiseren, waar haar leerlingen de Body Guard kleding showen. Misschien is dit iets voor de eerste lokale bijeenkomst voor verkeersouders.
Ik vind ook dat de plaatselijke afdelingen van VVN gebruik moeten maken van het aanbod van C&A. C&A wil graag projecten sponsoren die te maken hebben met verkeer, in welke vorm dan ook. Als je met dat geld verkeersouders kunt sponsoren, dan is dat natuurlijk hartstikke mooi. De afdelingen van VVN die nog niet samenwerken met C&A, kan ik samenwerking echt aanbevelen. Ze staan open voor suggesties, voor samenwerking met VVN. Onze ervaringen met C&A zijn in ieder geval erg positief!’