02-10-2017

VVN Afdeling Maasland controleert fietsen op Het Hooghuis in Heesch


Op 2 oktober controleerde VVN afdeling Maasland de fietsen van ruim 500 leerlingen van Het Hooghuis in Heesch.
Gezien het grote aantal leerlingen werden de VVN vrijwilligers hierbij geholpen door vrijwilligers van Repair Cafḗ Oss.
Speciaal werd aandacht besteed aan een goed werkende verlichting en juiste reflectie. Ook de politie zal in de maanden oktober en november extra controleren op deugdelijke verlichting en zal daarbij zo nodig verbaliserend optreden.
Boetebedrag bij geen licht volgens de regels: € 55 ,- en voor fietsen zonder de verplichte reflectoren: € 35,-.