19-04-2016

Verkeersexamens 2016 goed verlopen

Van maandag 11 t/m dinsdag 19 april verzorgde VVN afd. Maasland het praktisch verkeersexamen voor de ongeveer 1350 deelnemers uit haar werkgebied. 136 leerlingen kregen een herexamen waarvan er uiteindelijk toch nog 2 het verkeersdiploma niet behaalden. Het landelijk schriftelijk verkeersexamen werd dit jaar gehouden op donderdag 7 april 2016.

In aanloop naar het praktisch examen ontstonden problemen met het oefenen van de fietsroute i.v.m. het aanleggen van de F59. Hierdoor was in maart het zuidelijke fietspad aan de Wethouder van Eschstraat opengebroken. In overleg met Sander Steinvoort van de gemeente Oss werd een alternatieve oefenroute uitgezet met originele bordjes ‘verkeersproef’. De route was zodanig aangepast dat diegene die oefende zoveel mogelijk de originele route kon volgen. Op 1 april was de F59 klaar en kon de originele route geoefend worden. Extra punt van aandacht is dat je op de F59 nu fietsers in 2 richtingen hebt, dus rekening houden met tegenliggers.

Fijn dat we ook dit jaar weer welkom waren op de brandweerkazerne in Oss waar de start en finish van de route plaatsvond.

SDV-ers

Dankzij de 3e jaars leerlingen van Het Hooghuis (studierichting Sport, Dienstverlening en Veiligheid) werden de controleposten bemand en ook hand- en spandiensten verricht op het kazerneterrein.

Door de grote inzet van ons vaste team vrijwilligers, die de fietskeuring voorafgaand aan het examen weer voor hun rekening nam, verliep alles nagenoeg op rolletjes.

Afscheid

Vrijwilligster Maria van der Loop nam na 35 jaar afscheid van VVN afd. Maasland. Maria nogmaals hartelijk dank voor je betrokkenheid en inzet.