17-06-2021

Uitslag kleurwedstrijd Straatspeeldag

De jaarlijks straatspeeldag is dit jaar anders verlopen dan voorheen.
Door een gemeentelijke verordening konden er geen straten afgesloten worden.
Hierdoor zijn een aantal initiatieven om tot een geslaagde straatspeeldag te komen helaas niet doorgegaan of in kleinere vorm uitgevoerd op bij voorbeeld een speelveld in de buurt.
VVN-afdeling Maasland (Oss en Bernheze) heeft toegezegde hulp zoals inzet van de educatieve verkeerstuin en schminken met verkeersborden niet kunnen geven.
Wel stond op het programma een kleurwedstrijd. Ook werd een appeltje uitgedeeld met daarop Quick als herkenbaar typetje voor onze activiteiten voor kids. Dit appeltje sluit aan bij de kick-off van ons nieuwe peuter-kleuterboekje “Quick helpt je veilig door het verkeer!”
De deelnemers hebben voor hun tekening een passende attentie ontvangen die met veel plezier ontvangen werd.
Proficiat Vieve, Nova en Fenne.