03-12-2002

Tineke Netelenbos zet 3VO Oss in het zonnetje

Honderdduizendste dode hoekspiegel in Oss uitgereikt

Maandag 2 december 2002 was een dag die Ine van Aarssen en Toon de Klein van 3VO-afdeling Oss niet snel zullen vergeten. Het tweetal werd op deze dag samen met alle vrijwilligers die een bijdrage hebben geleverd aan het succesvolle ‘Dode Hoek project’, in het zonnetje gezet.

Tineke Netelenbos, oud-minister van Verkeer en Waterstaat, was speciaal voor deze huldiging naar het gemeentehuis in Oss gekomen.

Zij overhandigde secretaris Ine van Aarssen als dank voor haar enorme inzet en enthousiasme een zilveren Dobli (dode en blinde hoek)-spiegel. De andere stuwende kracht achter het project, Toon de Klein, kreeg van de oud-minister de honderdduizendste Dobli-spiegel voor zijn nieuwe ‘BOB-bus’ uitgereikt.

 door Marion van den Moosdijk                          Brabants Dagblad

De oud-minister roemde het Osse 3VO-duo voor de grote inzet, enthousiasme en de enorme professionaliteit waarmee zij ‘hun’ Dodehoek­project tot een nationaal en zelfs internationaal succes hebben gemaakt. In 1997 introduceerde de 3VO-afdeling het project op een aantal basis­ scholen in hun woonplaats  Oss. Nu, inmiddels zes jaar later, wordt het project in maar liefst 400 plaatsen in ons land toegepast. Maar ook buiten onze landsgrenzen hebben zij de handen op elkaar gekregen voor deze aanpak.

 

Hulp van vele vrijwilligers

Naast het Dode Hoek-project hebben Ine van Aarssen en Toon de Klein nog een groot aantal andere projecten op hun naam staan. Zo houden zij jaarlijks een verkeersquiz voor de 8-ste groepers van alle basisscholen in hun gemeente. Ook zijn ze actief betrokken bij de Brabantse BOB-campagne en organiseren zij activiteiten rond de start van de jaarlijkse actie ‘De scholen zijn weer begonnen’ en de start van de fietsverlichtingscampagne.

Het tweetal reageerde verrast én blij op alle lofbetuigingen die hen deze dag ten deel vielen. ‘Zonder de belangeloze inzet van een groot aantal vrijwilligers hadden wij dit resultaat echter niet kunnen bereiken’, is hun bescheiden reactie.

Oogcontact

Het Dode Hoek-project richt zich met name  op de jeugd. In Oss brengt een team vrijwilligers uit de transportsector elk jaar in januari een bezoek aan alle basisscholen. Dit jaar nemen voor het eerst ook de scholen uit de voormalige gemeente Ravenstein aan dit project deel. De leerlingen worden in een theorie- en praktijkles gewezen op de gevaarlijke verkeerssituaties die als gevolg van de dode hoek kunnen ontstaat. Een belangrijk onderdeel hierbij is het oogcontact maken met de bestuurder. \’Met de Dobli-spiegel kun je de dode hoek voor een groot deel, maar nooit helemaal opheffen \’, aldus Ine van Aarssen.

‘Een goed samenspel tussen chauffeur en weggebruikers blijft daarom van het grootste belang.’ Dit jaar neemt weer 100% van de basisscholen in de gemeente Oss aan het Dode Hoek-project deel. ‘Ons project is een vast onderdeel geworden in het lesrooster van de achtste groepen’, legt Ine uit. ‘Met dit project willen we de leerlingen meer bagage meegegeven naar het Voortgezet Onderwijs dan alleen een boekentas.’

Dobli-spiegel verplicht

Tineke Netelenbos is een groot voorstander van de Dobli-spiegel. Tijdens haar ambtsperiode heeft zij alles in het werk gesteld om de dode hoek problematiek op een snelle en adequate wijze aan te pakken. Ondanks de tegenwerking vanuit de Europese Unie (EU) heeft zij er voor gezorgd dat met ingang van 1 januari 2003 alle vrachtwagens boven de 3.500 kilo in Nederland verplicht zijn een dodehoekspiegel of camera- en monitorsysteem te voeren. Zij benadrukt nog eens hoe belangrijk het is dat andere landen dit voorbeeld volgen. ‘Hier rijden ook vrachtwagens  uit andere Europese landen, maar de verplichting is nog niet officieel goedgekeurd door de EU.’

Dode Hoekposter

Tijdens de huldiging in Oss was er ook een ‘presentje’ voor de oud-minister. Zij kreeg van Ine en Toon de eerste ‘Dode Hoek-poster’ uitgereikt. Op deze poster, gemaakt naar aanleiding van het 5-jarig jubileum van dit succesvolle project, is te zien hoe meer dan 300 schoolkinderen in de dodehoek van vier voertuigen  (een bus, een truck met oplegger, een vrachtwagen en een bestelbus) verdwijnen. Deze poster wordt verzonden naar onder andere alle scholen, 3VO-afdelingen, gemeenten, politieafdelingen en bibliotheken in Brabant.

Project ‘Veilig op Weg’

Ook  Gerard van der Does van het hoofdkantoor  van 3VO in Huizen heeft niets dan  lof voor het project van de 3VO afdeling in Oss. De landelijke 3VO organisatie gaat binnenkort met een soortgelijk project van start. Toon en Ine maken samen met Transport en Logistiek Nederland deel uit van de landelijke  werkgroep  die opgericht is voor dit nieuwe project. ‘ Het Osse project over  de dode hoekspiegel  vormt  de basis voor ons landelijke project “Veilig op Weg”,’ vertelt Van der Does. ‘In samenwerking met de afdeling Oss hebben we hiervoor een lespakket, videoband en internetsite ontwikkeld.’ Jurriën de Veer, voorzitter van 3VO Oss, hoopt  dat de overheid snel een grootscheepse campagne  over  dit onderwerp  gaat voeren. De slogan heeft hij al zijn hoofd . ‘In navolging van de kreet “Kijk eens wat vaker in de spiegel van de kapper” lijkt me een goede slogan: ” Kijk in je spiegel, dat redt levens”.