18-03-2021

Samen zorgen dat Brabantse ouderen veilig kunnen ‘doortrappen’

Ouderen fietsen graag, het is een goede manier om in beweging te blijven en het biedt ontspanning. Oudere fietsers blijven langer gezond, sociaal actief en zelfredzaam, maar ze zijn ook kwetsbaar in het verkeer. We zien dat het aantal ongevallen van ouderen met (elektrische) fietsen sterk toeneemt. Daarom gaan we ook in 2021 verder met het succesvolle project ‘Doortrappen’.
DOE 13 APRIL MEE AAN DE ONLINE INFORMATIESESSIE!

DOORTRAPPEN, EEN LANDELIJK PROGRAMMA

Het landelijk programma Doortrappen heeft de ambitie ouderen zo lang mogelijk veilig te laten fietsen. Doortrappen motiveert hen zelf maatregelen te nemen waardoor ze veiliger kunnen fietsen. Het lokale netwerk rondom ouderen in een gemeente helpt daarbij. Doortrappen reikt tools aan om fietsende ouderen bewust te maken van het aspect veiligheid, door dit onderwerp bespreekbaar te maken op de plekken waar ouderen al komen.

DOORTRAPPEN IN BRABANT

In opdracht van de provincie Noord-Brabant is Zet samen met SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant) in 2020 aan de slag gegaan om het programma ‘Doortrappen’ bij lokale overheden en organisaties op de agenda te krijgen. Op dit moment zijn al diverse gemeenten actief en wordt de Brabantse groep ‘Doortrapgemeenten’ snel groter. Nog steeds wil de provincie de kans op fietsongevallen bij ouderen verkleinen en de gezondheid en de mobiliteit van deze doelgroep vergroten. Het programma sluit aan op de provinciale en gemeentelijke doelen op het gebied van verkeersveiligheid, fietsstimulering, sport en beweging, maatschappelijke participatie, positieve gezondheid en de inclusieve samenleving.

INSCHRIJVEN

Ben jij actief op een van de genoemde onderwerpen binnen een gemeente in Brabant en ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden van het programma Doortrappen? Wij gaan graag met je in gesprek! Volg de informatiesessie over Doortrappen waarin je al je vragen kunt stellen op dinsdag 13 april van 15.30 uur tot 17.00 uur.

IK MELD ME AAN VOOR DE SESSIE OP 13 APRIL
Ouderen op de fiets in dorp

NU AL MEER WETEN OVER DOORTRAPPEN?

Bezoek de website van het landelijke programma Doortrappen, een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.