25-07-2010

Projectleider Antoon de Klein blikt terug: BOB-project Noord-Brabant stopt na zes jaar met bestaan

Zes jaar geleden kende nog bijna niemand het begrip BOB. Inmiddels is ‘zijn’ naamsbekendheid in Brabant uitgegroeid tot bijna 100%. Het aantal bestuurders dat te diep in het glaasje heeft gekeken, daalde in diezelfde periode van 4,3% naar 2,8%. “BOB heeft een duidelijke maatschappelijke discussie op gang gebracht”, merkt Antoon de Klein, de nestor van het Brabantse BOB-project tevreden op. Begin september eindigde zijn taak als projectleider. In ‘Brabant Veilig’ blikt hij terug op een periode van pionieren, uitdagingen en successen.

BOB is geboren in België. Na een succesvolle pilot in de provincie Zeeland werd het project vervolgen over heel Nederland uitgestrooid. Noord-Brabant stelde Antoon de Klein fulltime aan om dit project goed van de grond te tillen. “De basis van het BOB project is voor het hele land gelijk, maar de invulling is per provincie verschillend”, legt de projectleider uit. “In de rest van Nederland voeren de districtskantoren van VVN de taken uit.”

Sleutelhanger
Antoon de Klein startte met ‘zijn’ BOB-project in een oude, statige villa in Vught hij het districtskantoor van VVN . Omdat er op een gegeven moment  te weinig ruimte was, verhuisde het project naar de Beverspijken in ‘s-Hertogenhosch. “Om goed beslagen ten ijs te komen, heb ik bij de start van het project eerst een kijkje genomen in de Belgische en Zeeuwse keuken”, licht Antoon de vroege geschiedenis toe. “Hierna heb ik een plan van aanpak opgesteld.”
Al snel diende Mirjam Lommerse, de eerste stagiaire van de NHTV in Breda, zich aan bij het BOB-project. Zij startte met het opzetten van een promotieteam. Op de horeca-beurs, bij de carnavalsoptocht en andere grote evenementen was dit team van de partij. Ook bij de alcoholcontroles van de politie gaf het team met name in de beginjaren regelmatig acte de préséance.  Het belonen van goed gedrag vormde de basis van het BOB-project”, legt de projectleider uit. “Automobilisten die bij een alcoholcontrole niet gedronken hadden. kregen van het BOB promotieteam de bekende BOB-sleutelhanger uitgereikt.”

Sportkantines
In de beginperiode richtte het BOB-project zich op twee speerpunten: carnaval en sportkantines. Later kwamen hier de eindejaarsactie en zomeractie bij. “De sportkantines was één van de belangrijkste speerpunten”, vertelt Antoon de Klein. “Bij de start van deze actie in 2002 waren de reacties nog vrij lauw. Slechts 200 sportkantines vroegen het BOB-pakket met poster en bierviltjes, en later een klok en dartboard aan. Na ongeveer twee jaar ging BOB meer leven. De pers besteedde er steeds meer aandacht aan en het aantal deelnemende sportkantines
verdrievoudigde tot 600. Ook de politie controleerde op deze plekken steeds vaker op alcohol.”

‘BOB in de Brabantse Horeca’
Een ander belangrijk wapenfeit van het Brabantse BOB-team is  de éénmalige  horeca-campagne ‘BOB in de Brabantse horeca  eind 2005. Doelgroep was de leeftijdsgroep van 25 tot 50 jaa1. “Onder het jongere uitgaanpubliek was BOB in middels  al een oude bekende, maar onder volwassenen leefde BOB nog onvoldoends”, licht Antoon de doclgroepkeuze toe. Ruim twintig procent van de 1.250 benaderde restaurants in Brabant nam aan deze campagne deel. Zij boden de bezoekers die de BOB waren tijdens hun restaurantbezoek een gratis (niet-alcoholische) consumptie in een speciaal BOB-glas aan. De BOB mocht dit glas na afloop mee naar huis nemen. “Op deze manier werd het fenomeen ‘BOB’ ook thuis onder de aandacht gebracht”, aldus de projectleider .” Met onze toenmalige stagiaire. ben ik destijds  dagenlang op stap geweest om de BOB-pakketten nog voor de Kerst bij alle deelnemende restaurants te bezorgen. Dit heeft veel tijd en kruim gekost, maar het was wel een succes . De restaurants gaven ons bij de evaluatie gemiddeld een  7,9.”

Beginnende bestuurders
Ook op de actie  gericht op de beginnende bestuurders kreeg hij veel positieve reacties .”Alle Brabantse gemeenten namen hieraan deel. Mensen die voor het eerst hun rijbewijs ophaalden. kregen van de gcmeentc-amhtenaar een BOB-pakket uitgereikt met daarin een rijhewijsetui, ijskrabber, BOB-sleutelhange1 en begeleidends brief. Dit was een duur. maar zeer succesvol project waarmee we zeker 13.000 beginnende bestuurders hebben bereikt.

Brabantbreed promotieteam
Na 6 jaar BOB in Brabant wordt het project in de huidige vorm stopgezet. “Alle doelgroepen zijn inmiddels aangesproken en we hebben onze doelen bereikt”, licht Antoon de Klcin deze stap toe. Hij blikt tevreden maar wel met enige weemoed terug op deze enerverende periode. “Mede dankzij de grote inzet van onze stagiaires is het BOB-project in Noord-Brabant een groot succes geworden. En daar ben ik best trots op”, geeft hij toe. Het BOB-project in de huidige vorm houdt op te bestaan. Hoe het nu  verder gaat  is nog niet geheel duidelijk. Op dit moment loopt er een onderzoek: ‘hoc verder?’.
Antoon begrijpt deze stap, maar vindt het toch moeilijk om afscheid van BOB te nemen. “Het voelt raar”. merkt hij op, ‘want BOB was toch een beetje mijn kindje’ .” Vanaf deze plaats, wil hij iedereen bedanken voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren. “Samen hebben we BOB in Brabant op de kaart gezet. Ik ga weer met veel zin beginnen aan een nieuwe klus die op me ligt te wachten.”