Verkeersouders

Verkeersouders

Voor het uitvoeren van de diverse verkeersprojecten die VVN Maasland (Gemeenten Oss en Bernheze) heeft ontwikkeld zijn verkeersouders onmisbaar.

Wat is een verkeersouder?

  • Een verkeersouder is de contactpersoon tussen ouders, school en derden zoals de gemeente, politie en wijkverenigingen.
  • Verkeersouders maken zich sterk voor goed verkeersonderwijs en een veilige school. Een verkeersouder kan dit nooit alleen. Hij of zij doet dit in samenwerking met de directie, het team, de ouderraad en de medezeggenschapsraad.
  • De verkeersouder organiseert educatieve verkeersprojecten op school, zoals een fietsverlichtingsproject of fietskeuringen.
  • De verkeersouder werkt samen met de wijkagent als het gaat om voorlichting of gastlessen. Andere belangrijke contacten zijn de verkeersouders van andere scholen, wijkbureaus, bewonersgroepen, wijkcentra en natuurlijk de gemeente als het gaat om infrastructurele maatregelen, zoals het aanleggen van een fietspad of het veiliger maken van een kruising.
  • Een verkeersouder praat mee binnen de school over de mogelijke verbetering van de verkeersveiligheid. Eigenlijk is er rondom elke school wel iets te verbeteren. Of het nu gaat om het aanleggen van een zebrapad, het verplaatsen van een onveilige bushalte of het invoeren voor een 30 kilometer zone. Vaak kan met een simpele ingreep de route van en naar school een stuk veiliger worden gemaakt.
  • Verkeersouderwerk is vrijwilligerswerk. U bepaalt dus zelf hoeveel tijd en energie u erin steekt.

Verkeersouder in Oss en Bernheze

VVN Maasland heeft een aantal projecten ontwikkeld speciaal voor basisscholen in haar eigen werkgebied.
Om deze projecten uit te voeren is de hulp en inzet van verkeersouders onmisbaar.

Meer mogelijkheden

  • De verkeersouder doet de aanzet naar BVL, Brabants Verkeersveiligheids Label. Voor meer informatie ga naar de website van BVL Brabant http://www.bvlbrabant.nl/over-bvl/verkeersouders
  • O.a. de dodehoekprojecten en verkeersexamens zijn projecten die door VVN Maasland (regio Oss) georganiseerd worden, maar waarbij binnen de school de helpende hand van de verkeersouder hard nodig is, bijvoorbeeld voor het nakijken van de schriftelijke examens, meefietsen naar de brandweerkazerne en de organisatie tijdens de dag dat de vrachtwagen op school staat.
  • Verkeersouders vergaderen op school mee met de werkgroep verkeer, en brengen bijvoorbeeld een verkeersnieuwsbrief uit.
  • Ook zorgen verkeersouders dat het onderwerp veilig verkeer regelmatig op de agenda van de MR staat.

Zo is er voor de fanatieke verkeersouder genoeg te doen en wordt u daarbij ondersteund door VVN, zowel door de landelijke organisatie als door VVN Maasland (regio Oss).

VVN landelijk

Als u zich wilt aanmelden als verkeersouder, stuur dan een mail naar de coördinator verkeersouders van VVN Maasland. Vermeldt hierin uw naam, telefoonnumer, de naam van de school en de contactpersoon van de school. Er wordt dan telefonisch contact met u opgenomen. Wij zorgen er dan voor dat uw aanmelding op de goede plaats terecht komt. De contributie die verschuldigd is voor het lidmaatschap als verkeersouder wordt door VVN Maasland betaald. U hoeft zich daarover dus geen zorgen te maken, mits u zich bij de juiste persoon aanmeldt. Per school kan er één verkeersouder worden aangemeld bij VVN afdeling Maasland.
Vervolgens ontvangt u via de landelijke VVN-organisatie een startpakket, een uitnodiging voor een introductiebijeenkomst, informatie over bijvoorbeeld subsidiemogelijkheden en het informatieblad ‘Veiligheid Voorop’. Bovendien wordt u uitgenodigd voor thema-avonden van het VVN-district waartoe onze gemeente behoort.

VVN Maasland (regio Oss) 

Uiteraard kunt u voor allerlei vragen en advies terecht bij de diverse projectleiders van VVN Maasland (regio Oss) en ontvangt u 1 à 2 keer per jaar een uitnodiging voor een bijeenkomst met alle verkeersouders uit het werkgebied van VVN Maasland (regio Oss).

Info: verkeersouders@vvn-maasland.nl

Landelijk Steunpunt Verkeersouders:

Postbus 66, 3800 AB AMERSFOORT
tel: 088-5248800        fax: 088-5248899

verkeersouders@vvn.nl
voor meer informatie zie www.vvn.nl/verkeersouder-worden

Verkeersouderlidmaatschap op uw school?

Basisscholen kunnen het VVN Verkeersouderlidmaatschap afsluiten. Dit lidmaatschap biedt de school en de VVN Verkeersouder de mogelijkheid om ieder schooljaar gebruik te maken van vier gratis productpakketten. Elk productpakket bevat een handleiding voor het organiseren van een verkeersproject voor kinderen. En ieder pakket is voorzien van voldoende actiemateriaal om dit project met 100 leerlingen uit te voeren. Het materiaal in de productpakketten sluit aan op de Verkeerseducatielijn van Veilig Verkeer Nederland, maar kan ook prima los ingezet worden.

Een van de voorwaarden is om jaarlijks aan minimaal één project mee te doen, maar meer is natuurlijk nog beter! De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 90,- per kalenderjaar.

Deze kosten worden door VVN automatisch doorberekend aan de plaatselijke afdeling VVN Maasland die daarvoor subsidie ontvangt.

Scholen kunnen zich hier direct online aanmelden voor het Verkeersouderlidmaatschap.

Bekijk hier de promofilm van dit project