Verkeersexamens

Het is van groot belang dat een kind het verkeer en verkeersomstandigheden leert beoordelen op ‘wat is veilig’ en ‘wat niet’.
Door het organiseren van een praktisch verkeersexamen voor het hele werkgebied van VVN afd. Maasland (Gemeenten Oss en Bernheze) worden kinderen èn hun ouders aan het oefenen gezet. Oefenen in het echte, drukke verkeer waar kinderen vroeg of laat deel van gaan uitmaken. De brandweerkazerne in Oss is ieder jaar het start- en eindpunt van de verkeersexamens.

Lesmap

Alle scholen binnen ons werkgebied zijn in het bezit van een lesmap, ontwikkeld door VVN afd. Maasland. Aan de hand van deze lesmap (incl. cd-rom met situatiefoto’s van de route van het praktijkexamen) kunnen leerkrachten de leerlingen voorbereiden op het examen.
Ook vindt u op de cd-rom een PowerPoint presentatie waarmee u de ouders van de examenkandidaten kunt voorbereiden. Tevens beschikt iedere school over een dvd met daarop een gedetailleerde reportage over het praktisch verkeersexamen.

Het Hooghuis

Sinds 2005 bestaat er tussen VVN afd. Maasland en de studierichting SDV (Sport, Dienstverlening en Veiligheid) van Het Hooghuis uit Oss een uniek samenwerkingsverband. Deze leerlingen verlenen in het kader van een stage, logistieke hulp bij vertrek en eindpunt van de praktische examens op het terrein van de brandweerkazerne. Daarnaast bemannen de SDV-ers de controleposten.

Schriftelijk examen

Scholen krijgen ieder jaar op tijd bericht van VVN afd. Maasland wanneer de schriftelijke examens plaatsvinden. Voor de scholen die van het papieren examen gebruik maken bestelt VVN Maasland de examens en bezorgt de pakketten op de scholen met daarin voor alle leerlingen:

  • Schriftelijke examens
  • Handleiding met correctiemodel

De diploma’s worden door VVN afd. Maasland bedrukt en direct na het praktisch examen aan de leerkracht meegegeven.

Scholen die gebruik maken van het digitaal schriftelijk examen moeten zich hiervoor zelf aanmelden bij VVN A’foort.

Nakijken

Nakijken van de papieren examens doet ieder op zijn eigen school. Regel hiervoor zelf enkele ouders of benader verkeersouders! Met 3 à 4 personen heeft u in één uurtje de examens van een klas nagekeken.

Voor de digitale examens krijgt u de uitslag van VVN.

Herexamen Theorie

De herexamens theorie kunnen sinds 2010 gemaakt worden via de landelijke website van VVN.

Dit is ongeacht of een school het papieren of het digitale examen heeft gebruikt.

Op examen.vvn.nl/leerkracht kunt u met de code uit de handleiding het herexamen starten.

Praktijkexamen

Planning

Scholen ontvangen in het begin van het schooljaar een mail waarin de inschrijfprocedure wordt uitgelegd en of gebruik gemaakt zal worden van de papieren of de digitale examens. Tevens wordt gevraagd naar een voorlopige opgave van het aantal deelnemers . Aan de hand van deze opgave bestelt VVN afd. Maasland de schriftelijke examens voor alle scholen uit haar werkgebied. In het begin van het nieuwe kalenderjaar ontvangt de school via de mail een Excel-bestand waarop de namen van de examenkandidaten moeten worden ingevuld. Deze lijsten worden gebruikt tijdens het praktisch verkeersexamen. Aan de hand van de voorkeuren en/of beperkingen van de scholen tijdens de examenperiode wordt door VVN afd. Maasland (regio Oss) de planning gemaakt. De scholen ontvangen deze planning ruim vooraf aan het praktisch verkeersexamen.

De dag van het examen

Op de afgesproken tijd (volgens planning) komen de leerlingen (onder begeleiding!) aanfietsen op het terrein van de brandweerkazerne. Hier wordt hen door vrijwilligers een plaats voor het parkeren van hun fiets toegewezen. Ze krijgen vervolgens een oranje verkeershesje met daarop een nummer dat correspondeert met de beoordelingslijsten. (dit in de volgorde van de opgegeven klassenlijst) Vervolgens halen ze hun fiets en gaan in de rij staan voor de fietscontrole die wordt uitgevoerd door de deskundige vrijwilligers. Hierna volgt een fietsroute over de drukste straten van Oss. Na terugkomst krijgen de kinderen limonade en wachten ze op de rest van de klas. Direct nadat de laatste deelnemer van een klas is vertrokken, worden de beoordelingslijsten bij de controleposten opgehaald door een SDV-er. De lijsten worden dan meteen nagekeken en eventuele herexamens worden direct afgenomen.

Tijdsduur

Alles bij elkaar circa een uur examentijd per klas (inclusief wachttijd en eventuele herexamens).

Beoordeling

Tijdens het examen wordt op vijf verschillende plaatsen langs de route een aantal onderdelen beoordeeld. De plaats van de controleposten en de punten waarop wordt beoordeeld, zijn bekend bij de scholen. Voor iedere fout die er gemaakt wordt, worden punten in mindering gebracht. In totaal mogen maximaal 4 minpunten gescoord worden. 5 minpunten of meer betekent herexamen. De eindbeoordeling wordt via de mail naar de desbetreffende school gestuurd, zodat de leerkracht met de leerlingen de eindresultaten kan bespreken.

Herexamen Praktijk

Meteen nadat een klas/groep heeft gefietst, worden de beoordelingslijsten opgehaald op de controleposten. Terwijl de desbetreffende klas/groep even wacht, worden deze lijsten nagekeken. De resultaten worden doorgesproken met de leerkracht en eventuele herexamens worden meteen gefietst. Dit geeft wel een wachttijd van ongeveer 10 minuten (en de tijd van het eventuele herexamen) maar het bespaart de herexamenkandidaten, plus de begeleiding, een trip naar het examenterrein. Dit wordt over het algemeen en zeker door de scholen buiten Oss, als zeer prettig ervaren.

Prettige bijkomstigheid: het scheelt de organisatie ook een dagdeel in het volle programma.

NB:

Het is bij de verkeersexamens niet toegestaan om kinderen zonder begeleiding van of naar school te laten fietsen, ook niet als daar door de school “toestemming” voor gegeven is! U bent dan ook niet verzekerd!

Diploma

De scholen die meedoen aan het digitaal schriftelijk of waarvan de praktische examens niet door VVN afdeling Maasland worden afgenomen, moeten zelf de naam van de leerling op het diploma schrijven of deze eventueel laten bedrukken. Kosten hiervoor kunt u opnemen in uw subsidieaanvraag in het kader van BVL.

Voor de scholen die het papieren theorie examen maken en waarvan het praktisch examen door VVN afdeling Maasland wordt afgenomen, worden de diploma’s door VVN Maasland bedrukt en direct na het praktisch examen uitgereikt.

De diploma’s kunt u na de herexamenronde uitdelen op school. Probeer hier een leuke happening van te maken, de kinderen hebben er tenslotte hard voor gewerkt!

Geef je verstand altijd voorrang:
‘voorrang hebben’ bestaat niet, maar ‘voorrang geven’ is een plicht!

De route

Een eenvoudig rondje… vanaf de brandweerkazerne rechts het terrein af, 4 keer linksaf, dan weer rechtsaf het terrein van de brandweerkazerne op en klaar….. Zo simpel is dat rondje nu ook weer niet! Ons advies aan ouders: zoveel mogelijk oefenen door uw kind voorop te laten rijden en zelf erachter te fietsen. U kunt dan aanwijzingen geven en goed zien wat er gebeurt.

Klik hier om de route te downloaden en te printen. Een video van de actuele versie van de route is hier te zien.

Voor mensen die thuis nog even de route willen bekijken, staat er onder “filmpjes” ook een filmpjes met de route!! 

Ieder jaar weer zijn er kinderen die zakken voor het examen en op onze vraag of ze wel geoefend hebben, is het antwoord dan: …..jawel, bij papa in de auto…..!

Succes!

Projectleiding

Jan Huijbers