Verkeersexamens

De 2019-route is anders dan de afgelopen jaren!!

Met de aanleg van een rotonde in de Molenstraat bij het Jan Cunen centrum verdwijnt het voorsorteren richting Raadhuislaan en moest de route gewijzigd worden om voldoende zwaarte in het praktisch verkeersexamen op te nemen.

Het is van groot belang dat een kind het verkeer en verkeersomstandigheden leert beoordelen op ‘wat is veilig’ en ‘wat niet’.
Door het organiseren van een praktisch verkeersexamen voor het hele werkgebied van VVN afd. Maasland (regio Oss) worden kinderen èn hun ouders aan het oefenen gezet. Oefenen in het echte, drukke verkeer waar kinderen vroeg of laat deel van gaan uitmaken. De brandweerkazerne in Oss is ieder jaar het start- en eindpunt van de verkeersexamens.

Bekijk de route hier.

Het project

VVN afd. Maasland (regio Oss) organiseert voor de scholen uit de gemeenten Oss, Bernheze en Maasdonk het verkeersexamen, zowel schriftelijk als praktisch. Op alle scholen wordt door groep 7 of 8 een landelijk schriftelijk examen afgelegd. Over het algemeen valt dit op een donderdag in april. Het praktijkexamen volgt, aansluitend in de weken daarna, met een deelname van 45 scholen (± 1600 leerlingen).

Lesmap

Alle 50 scholen binnen ons werkgebied zijn in het bezit van een lesmap, ontwikkeld door VVN afd. Maasland (regio Oss). Aan de hand van deze lesmap (incl. cd-rom met situatiefoto’s van de route van het praktijkexamen) kunnen leerkrachten de leerlingen voorbereiden op het examen.
Ook vindt u op de cd-rom een PowerPoint presentatie waarmee u de ouders van de examenkandidaten kunt voorbereiden. Tevens beschikt iedere school over een dvd met daarop een gedetailleerde reportage over het praktisch verkeersexamen

Het Hooghuis

Sinds 2005 bestaat er tussen VVN afd. Maasland (regio Oss) en de studierichting SDV (Sport, Dienstverlening en Veiligheid) van Het Hooghuis uit Oss een uniek samenwerkingsverband. Deze leerlingen verlenen in het kader van een stage, logistieke hulp bij vertrek en eindpunt van de praktische examens op het terrein van de brandweerkazerne. Daarnaast bemannen de SDV-ers de controleposten.

Schriftelijk examen

Scholen krijgen ieder jaar op tijd bericht van VVN afd. Maasland (regio Oss) wanneer de schriftelijke examens plaatsvinden en waar de examens opgehaald kunnen worden. Dit is meestal de avond voorafgaand aan het examen. De scholen krijgen pakketten met daarin voor alle leerlingen:

  • Schriftelijke examens
  • Diploma’s
  • Handleiding met correctiemodel

Nakijken

Nakijken van de examens doet ieder op zijn eigen school. Regel hiervoor zelf enkele ouders of benader verkeersouders! Met 3 à 4 personen heeft u in één uurtje de examens van 1 klas nagekeken.

Herexamen Theorie

De herexamens theorie kunnen sinds 2010 gemaakt worden via de landelijke website van VVN.

Op examen.vvn.nl/leerkracht kunt u met de code uit de handleiding het herexamen starten.

Praktijkexamen

Planning

Scholen ontvangen in het begin van het schooljaar een mail waarin de inschrijfprocedure wordt uitgelegd en tevens naar een voorlopige opgave van het aantal deelnemers wordt gevraagd. Aan de hand van deze opgave bestelt VVN afd. Maasland (regio Oss) de schriftelijke examens voor alle scholen uit haar werkgebied. In het begin van het nieuwe kalenderjaar ontvangt de school via de mail een Excel-bestand waarop de namen van de examenkandidaten moeten worden ingevuld. Deze lijsten worden gebruikt tijdens het praktisch verkeersexamen. Aan de hand van de voorkeuren en/of beperkingen van de scholen tijdens de examenperiode wordt door VVN afd. Maasland (regio Oss) de planning gemaakt. De scholen ontvangen deze planning ruim vooraf aan het praktisch verkeersexamen.

De dag van het examen

Op de afgesproken tijd (volgens planning) komen de leerlingen (onder begeleiding!) aanfietsen op het terrein van de brandweerkazerne. Hier wordt hen door SDV-ers een plaats voor het parkeren van hun fiets toegewezen. Ze krijgen vervolgens een oranje verkeershesje met daarop een nummer dat correspondeert met de beoordelingslijsten. (dit in de volgorde van de opgegeven klassenlijst) Vervolgens halen ze hun fiets en gaan in de rij staan voor de fietscontrole die wordt uitgevoerd door de toezichthouders (TOR-ren) van de gemeente Oss. Hierna volgt een fietsroute over de drukste straten van Oss. Na terugkomst krijgen de kinderen limonade en wachten ze op de rest van de klas. Direct nadat de laatste deelnemer van een klas is vertrokken, worden de beoordelingslijsten bij de controleposten opgehaald door een SDV-er. De lijsten worden dan meteen nagekeken en eventuele herexamens worden direct afgenomen.

Tijdsduur

Alles bij elkaar circa een uur examentijd per klas (inclusief wachttijd en eventuele herexamens).

Beoordeling

Tijdens het examen wordt op vijf verschillende plaatsen langs de route een aantal onderdelen beoordeeld. De plaats van de controleposten en de punten waarop wordt beoordeeld, zijn bekend bij de scholen. Voor iedere fout die er gemaakt wordt, worden punten in mindering gebracht. In totaal mogen maximaal 4 minpunten gescoord worden. 5 minpunten of meer betekent herexamen. De eindbeoordeling wordt via de mail naar de desbetreffende school gestuurd, zodat de leerkracht met de leerlingen de eindresultaten kan bespreken.

Herexamen Praktijk

Meteen nadat een klas/groep heeft gefietst, worden de beoordelingslijsten opgehaald op de controleposten. Terwijl de desbetreffende klas/groep even wacht, worden deze lijsten nagekeken. De resultaten worden doorgesproken met de leerkracht en eventuele herexamens worden meteen gefietst. Dit geeft wel een wachttijd van ongeveer 10 minuten (en de tijd van het eventuele herexamen) maar het bespaart de herexamenkandidaten, plus de begeleiding, een trip naar het examenterrein. Dit wordt over het algemeen en zeker door de scholen buiten Oss, als zeer prettig ervaren.

Prettige bijkomstigheid: het scheelt de organisatie ook een dagdeel in het volle programma.

NB:

Het is bij de verkeersexamens niet toegestaan om kinderen zonder begeleiding van of naar school te laten fietsen, ook niet als daar door de school “toestemming” voor gegeven is! U bent dan ook niet verzekerd!

Diploma

De scholen die meedoen aan het digitaal schriftelijk of waarvan de praktische examens niet door VVN afdeling Maasland worden afgenomen, moeten zelf de naam van de leerling op het diploma schrijven of deze eventueel laten bedrukken. Kosten hiervoor kunt u opnemen in uw subsidieaanvraag in het kader van BVL.

Voor de scholen die het papieren theorie examen maken en waarvan het praktisch examen door VVN afdeling Maasland wordt afgenomen, worden de diploma’s door VVN Maasland bedrukt en direct na het praktisch examen uitgereikt.

De diploma’s kunt u na de herexamenronde uitdelen op school. Probeer hier een leuke happening van te maken, de kinderen hebben er tenslotte hard voor gewerkt!

Geef je verstand altijd voorrang:
‘voorrang hebben’ bestaat niet, maar ‘voorrang geven’ is een plicht!

De route

Een eenvoudig rondje… vanaf de brandweerkazerne rechts het terrein af, 4 keer linksaf, dan weer rechtsaf het terrein van de brandweerkazerne op en klaar….. Zo simpel is dat rondje nu ook weer niet! Ons advies: zoveel mogelijk oefenen door uw kind voorop te laten rijden en zelf erachter te fietsen. U kunt dan aanwijzingen geven en goed zien wat er gebeurt.

De laatste versie van de route-dvd is hier te zien.

Voor mensen die thuis nog even de route willen bekijken, staat er onder “filmpjes” ook een filmpjes met de route!! 

Ieder jaar weer zijn er kinderen die zakken voor het examen en op onze vraag of ze wel geoefend hebben, is het antwoord dan: …..jawel, bij papa in de auto…..!

Succes!

Meer informatie

Email adres: verkeersexamens@vvn-maasland.nl

De laatste informatie is hieronder  te downloaden:

Definitieve planning praktisch verkeersexamen 2018

Informatie verkeersexamen 2018

Klik hier voor onze promofilm over het verkeersexamen

Projectleiding

Jan Huijbers