Veilig Skaten

Veilig Verkeer Nederland, afdeling Maasland (gemeenten Oss en Bernheze) biedt u een vernieuwd verkeersproject aan: SKATEN.

Enige jaren geleden ontving u al een verkeersproject onder de naam SKATEN. Dit bestond uit een doorzichtige map met daarin dertig leerlingenboekjes en een instructieboekje voor de leerkracht. Dit project is niet meer verkrijgbaar.

Op advies van gebruikers hebben we het in een ander jasje gestoken. De opzet is nu beknopter. Aan het theoretisch gedeelte kan nu in één les gewerkt worden. De praktische les (die nog steeds via onze VVN-afdeling aangevraagd kan worden) sluit hier, indien gewenst, op aan.

Het vernieuwde project gaat uit van een klassengesprek met de leerlingen, gevolgd door een werkvorm waarin de leerlingen met elkaar criteria zoeken die passend zijn bij veilig skaten. De les eindigt door centraal die criteria te rangschikken. Dit lijstje is uiteindelijk de poster op A3-formaat welke in de klas opgehangen kan worden en een mini poster op A5-formaat die uitgereikt kan worden aan de leerlingen.

Aan te bevelen is om hiermee een link te maken naar de ouders/ verzorgers. Dit project past in de criteria van het BVL. Zowel een theoretisch als een praktisch deel en een mogelijkheid om de link te maken richting ouders/verzorgers. De gehele uitleg is te lezen op
het instructieblad voor de leerkracht.

Lesmateriaal flyer, instructie en A3 poster,  kunt u hier downloaden. 

De praktische uitvoering is voor rekening van de school zelf. Indien gewenst kunnen wij u m.b.t. skate-clinics de contactgegevens van een ervaren instructeur toesturen.

Voor vragen aangaande dit nieuwe verkeersproject:

info@vvn-maasland.nl.

Wij hopen hiermee een bijdrage te leveren aan het met veel plezier veilig skaten.

De praktijkles kan aangevraagd worden en daarvoor worden binnen het werkgebied van VVN-afdeling Maasland de kosten van de instructeur en een kilometervergoeding in rekening gebracht.

Voor een praktijkles wordt € 110,– gerekend en verder € 0,28 per km.