Lees en vertelboekje: Quick helpt je door het verkeer

“Quick helpt je veilig door het verkeer” heeft als doelgroep het jonge kind (peuters – kleuters) en hun ouders / verzorgers, leerkrachten.

Dit boekje brengt een aantal verkeerssituaties in beeld, waarbij het kind gewezen wordt op veilig verkeersgedrag, passend bij die situatie.

We proberen dit gedrag te duiden door steeds een korte zin op te nemen: “Quick zegt: “…..”.

De plaat op de linker pagina, met de korte zin is onderwerp van het gesprek met het kind. De afbeeldingen op de rechterpagina zijn bedoeld om het gesprek verder inhouden te geven, als suggestie om mee te nemen in het gesprek.

Dankzij de korte zinnen van Quick, kan het kind deze ook makkelijk inprenten en herhalen.

En waar mogelijk ook, onder begeleiding, toepassen in de situatie zelf door het zinnetje hardop te (laten) herhalen.

Leren door te kijken, te vertellen, te benoemen, te herhalen en toe te passen: geef het kind de rol van “Quick”.

Vandaar ook dat we dit een leer- vertelboekje noemen.

Het boekje is beschikbaar voor locaties  kinderopvang, peuterwerk en basisscholen in de VVN afd. Maasland. Dus in de gemeenten Oss en Bernheze.

Voor derden zal  het boekje te koop zijn bij de boekhandel.

We zijn daarom ook uitgegaan van meer of minder herkenbare situaties binnen die Gemeenten.

Niet iedere situatie is voor ieder kind / gezin / ouder / school relevant. Iemand uit Vorstenbosch zal niet direct  of regelmatig in aanraking komen met het veerpont in Megen.

Daarom: kies wat relevant is in jouw woonomgeving.

We hopen (en verwachten)  met dit boekje een mooie en zinvolle bijdrage te leveren aan de verkeersopvoeding van het jonge kind.

De prijs voor dit boekje voor niet zijnde scholen, locaties kinderopvang en peuterwerk uit het werkgebied van afdeling Maasland wordt nog nader vastgesteld bij het verschijnen van het boekje.

Het boekje is beschikbaar voor kinderopvang, peuterwerk en basisscholen in het werkgebied van VVN afd. Maasland. Dus in de gemeenten Oss en Bernheze.

Voor derden zal  het boekje te koop zijn bij de boekhandel.

We zijn daarom ook uitgegaan van meer of minder herkenbare situaties binnen de gemeenten Oss en Bernheze. Niet iedere situatie is voor ieder kind / gezin / ouder / school relevant: iemand uit Vorstenbosch zal niet direct  of regelmatig in aanraking komen met het veerpont in Megen.

Daarom: kies wat relevant is in jouw woonomgeving.

We hopen (en verwachten)  met dit boekje een mooie en zinvolle bijdrage te leveren aan de verkeersopvoeding van het jonge kind.

De prijs voor dit boekje voor niet zijnde scholen, locaties kinderopvang en peuterwerk uit het werkgebied van afdeling Maasland wordt nader vastgesteld bij het verschijnen.

Projectleiding:

Jan van den Heuvel en Jurriën van der Veer