Leer en vertelboekje: Quick helpt je veilig door het verkeer

“Quick helpt je veilig door het verkeer” heeft als doelgroep het jonge kind (peuters – kleuters) en hun ouders / verzorgers en leerkrachten.

Dit boekje brengt een aantal verkeerssituaties in beeld, waarbij het kind gewezen wordt op veilig verkeersgedrag, passend bij die situatie.

We proberen dit gedrag te duiden door steeds een korte zin op te nemen: “Quick zegt: “…..”.

De plaat op de linker pagina, met de korte zin is onderwerp van het gesprek met het kind. De afbeeldingen op de rechterpagina zijn bedoeld om het gesprek verder inhouden te geven, als suggestie om mee te nemen in het gesprek.

Dankzij de korte zinnen van Quick, kan het kind deze ook makkelijk inprenten en herhalen.

En waar mogelijk ook, onder begeleiding, toepassen in de situatie zelf door het zinnetje hardop te (laten) herhalen.

Leren door te kijken, te vertellen, te benoemen, te herhalen en toe te passen: geef het kind de rol van “Quick”.

Vandaar ook dat we dit een leer- vertelboekje noemen.

Het boekje is beschikbaar voor kinderdagverblijven, locaties peuterwerk,  basisscholen en geregistreerde gastouders in het werkgebied van VVN afd. Maasland. Dus in de gemeenten Oss en Bernheze. Voor derden is  het boekje te koop bij boekhandel Derijks in Oss en op onze website.

We zijn uitgegaan van meer of minder herkenbare situaties binnen de gemeenten Oss en Bernheze.

Niet iedere situatie is voor ieder kind / gezin / ouder / school relevant. Iemand uit Vorstenbosch zal niet direct  of regelmatig in aanraking komen met de veerpont in Megen.

Daarom: kies wat relevant is in jouw woonomgeving.

We hopen (en verwachten)  met dit boekje een mooie en zinvolle bijdrage te leveren aan de verkeersopvoeding van het jonge kind.

Reserveren en kosten

Om het bespreken van de thema’s uit het boekje op scholen, in groepen mogelijk en meer visueel te maken heeft afdeling Maasland een aantal te lenen materialen ontwikkeld:

  1. Groot formaat praatplaten: van iedere pagina uit het boekje zijn grote, stevige platen gemaakt die klassikaal besproken kunnen worden. Deze platen zijn opgeborgen in een flightcase.
  2. De digitale versie van het leer- en vertelboekje. Onder het tabblad ‘onderwijs’ is een link opgenomen om de pagina’s van het boekje op het digibord te projecteren.
  3. Een pak / kostuum van Quick, waarmee (mits ‘gevuld’ door een persoon) Quick fysiek aanwezig kan zijn bij verkeersevenementen op scholen of elders. Ook dit pak is te leen en is keurig opgeborgen is een flightcase.
  4. Een grote vloerpuzzel van Quick, welke door kinderen gelegd kan worden.

Scholen binnen het werkgebied van VVN Maasland kunnen gratis gebruik maken van de Quick materialen. De materialen  zijn en blijven eigendom van VVN Maasland.

Scholen buiten het werkgebied van VVN Maasland kunnen de materialen huren.
De huurkosten bedragen:

  • voor de praatplaten: € 20,=/dag en € 10,= voor elke volgende dag
  • voor het Quick pak: € 50,=/dag en € 25,= voor elke volgende dag
  • voor de vloerpuzzel: € 20,=/dag en € 10,= voor elke volgende dag

De borg moet bij afleveren of ophalen betaald worden en wordt direct terug gegeven wanneer de materialen compleet en onbeschadigd retour komen. De borg bedraagt:

  • voor de praatplaten: € 20,=
  • voor het Quick pak: € 50,=
  • voor de vloerpuzzel: € 20,=

en moet vooraf voldaan worden.

Het reserveren / lenen van de materialen kan op de gebruikelijke manier.

Projectleiding

Jan van den Heuvel en Jurriën van der Veer