RoodGroen

RoodGroen

In het werkgebied van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Maasland (Gemeenten Oss en Bernheze) zijn op een groot aantal basisscholen, verkeersouders en leerkrachten actief betrokken bij verkeersveiligheid. Mede dankzij hen staat onze afdeling al jaren borg voor het ontwikkelen van succesvolle projecten. Veilig Verkeer Nederland, afdeling Maasland heeft in 2013 wederom een nieuwe project ontwikkeld genaamd RoodGroen.

Educatieve theatrale workshops RoodGroen

Doel van het project is om leerlingen van de basisschool op een interactieve en speelse manier te leren dat deelnemen aan het verkeer niet zonder gevaren is en dat daarbij het gedrag van de mens medebepalend is om veilig deel te kunnen nemen aan het verkeer.

Verschillende theatrale workshops

Voor drie verschillende niveaus binnen het basisonderwijs is een op maat gemaakte theatrale workshop beschikbaar. Daarvoor worden de groepen als volgt verdeeld:

Groep 1, 2 en 3

Tijdens deze workshop zal de focus gelegd worden op de basiskennis van de leerlingen. Mevrouw Groen en mevrouw Rood gaan fietsen. Aan de leerlingen wordt gevraagd mee te doen door zich te verbeelden dat ze zelf ook op de fiets zitten. Mevrouw Rood kan nog niet zo goed fietsen en daarom helpt mevrouw Groen haar met de basisregels van het verkeer. Door middel van een passend verhaal leert mevrouw Rood de basisregels en de leerlingen helpen haar hierbij.

Groep 4 en 5

Tijdens deze workshop ligt de nadruk op het overbrengen van kennis.

Door middel van het ‘Streepjournaal’ komen diverse verkeerssituaties aan bod. Mevrouw Groen en mevrouw Rood presenteren samen het Streepjournaal. Ze geven de leerlingen, door middel van het uitbeelden van verkeerssituaties, inzicht in de gevaren in het verkeer. De leerlingen krijgen uitleg hoe ze het best kunnen handelen tijdens zo’n situatie.

Groep 6 en 7 (optie groep 8)

De groepen 6 en 7 nemen deel aan een verkeersquiz. Voor de groepen 6 en 7 als voorbereiding op het verkeersexamen. In overleg zou groep 8 ook deel kunnen nemen aan de quiz als voorbereiding op het deelnemen aan het verkeer als ze naar het voortgezet onderwijs gaan. In de quiz komen diverse verkeerssituaties aan bod waar de leerlingen een oplossing voor moeten vinden. De leerlingen krijgen twee kaartjes, rood en groen. Door deze kaartjes in de lucht te steken geven de leerlingen aan welk antwoord juist is. 

Kostenplaatje

Voor de scholen binnen het werkgebied van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Maasland (Gemeenten Oss en Bernheze) zijn de voorstellingen gratis.

De scholen buiten ons werkgebied  betalen voor 3 voorstellingen € 650,= en voor 5 voorstelling € 950,= (excl. reiskosten).

Boekingen

De educatieve theatrale workshops zijn te boeken, in overleg, via de mail. In de ochtend is het mogelijk om 3 voorstellingen te verzorgen. Als RoodGroen de hele dag de workshops komt verzorgen dan worden er 5 voorstellingen opgevoerd. Bij de theatrale workshop van de groepen 6 en 7 en als optie 8, is het aantal deelnemende leerlingen beperkt (circa 60 leerlingen). Dit om de gewenste interactie te verkrijgen tussen acteurs en leerlingen.

Voorstellingen kunnen gereserveerd worden per e-mail (via Lonneke van der Veer) :  plumecreatief@gmail.com  .

Boeken van deze voorstelling kan pas na de zomervakantie 2022 en alleen op vrijdag.

Praktisch informatie over de voorstelling:

Doelgroep: Groepen 1,2,3  /  4,5  /  6,7 (optie groep 8) Voor welke groepen we spelen is in overleg met docenten en acteurs.
Opbouw: 45 minuten
Duur: 45 minuten
Speeloppervlak : 10 bij 10 meter
Podium: Op vlakke grond, liefst een speelzaaltje
Techniek: Eigen techniek
Verzorging: Ondersteuning in- en uitladen en mogelijkheid om wat te drinken.
Ontvangst: Bij aankomst op de school ontvangst door leerkracht die tevens contactpersoon is bij de voorstelling

Bekijk hier de promofilm

BVL

De theatrale workshops voldoen aan de criteria die gesteld worden door het BVL (Brabants Verkeersveiligheids Label) en de landelijke kerndoelen. De voorstellingen sluiten aan bij reeds lopende projecten van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Maasland  (Oss en Bernheze).