Dode hoek: This is my life

THIS IS MY LIFE!

(Dodehoekproject voor groep 8 van de basisschool)

VVN afd. Maasland (Oss en Bernheze) heeft in 2010 een nieuw dodehoekproject voor het basisonderwijs ontwikkeld: This is my life!. Een prikkelende titel voor de nieuwe instructiefilm over de dode hoek. Melanie (één van de 2 meisjes die enkele jaren geleden door een dodehoekongeval bij rotonde ’t Woud in Oss ernstig gewond raakte) speelt de hoofdrol in deze film….

In dit project komt de dode hoek bij landbouwvoertuigen ook uitgebreid aan bod.
Het doel van dit project is het bevorderen van de veiligheid in het verkeer in relatie tot vrachtauto’s en andere grote voertuigen bij met name schoolgaande kinderen. Met de voorlichting die kinderen krijgen tijdens het project proberen we de verkeersveiligheid van basisschoolleerlingen voor nu en voor later te vergroten. Ook nieuw aan dit project is een knutseldoos die toegevoegd is als verwerkingsopdracht. Hiermee kunnen de leerlingen de dode hoek al knutselend beleven en zien.

Al sinds 1998 besteedt VVN afd. Maasland (regio Oss) veel aandacht aan de dode hoek van vrachtverkeer en andere grote voertuigen. Dat dit een item is waar nooit genoeg aandacht aan besteed kan worden, blijkt wel uit het feit dat er nog steeds ongevallen plaatsvinden waarbij kinderen en vrachtauto’s, landbouwvoertuigen e.d. betrokken zijn. Helaas hebben deze ongevallen nog te vaak een dodelijke afloop. Daarbij benadrukken wij dat elkaar zien èn begrijpen in het verkeer van het grootste belang is. Ook al zijn er nog zoveel zichtverbeterende systemen, je kunt de dode hoek nooit helemaal opheffen. Het blijft een samenspel tussen chauffeur en medeweggebruikers.

Bekijk hier de promofilm van dit project.

Projectleiding

Jan Willems en Jan Huijbers
Meer informatie: dodehoek@vvn-maasland.nl

U kunt hier de Video downloaden