Dode hoek: Good 2 See You

(Dodehoekproject voor het voortgezet onderwijs)

Weer een verkeersproject van VVN, afdeling Maasland (Oss en Bernheze). Het gaat over de dode hoek bij grote voertuigen zoals bussen, vrachtwagens, maar ook landbouwvoertuigen. Dit project richt zich speciaal op scholieren in de leeftijd van 14 tot 16 jaar èn docenten die vanuit hun functie (verkeerscoördinator), taak of betrokkenheid zijn belast met ‘verkeer’. Verkeer en veiligheid: ze beginnen allebei met een ‘v’. Meer overeenkomst is er niet. Veiligheid in het verkeer is namelijk geen zekerheid maar – naast de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder – vooral het resultaat van de wederzijdse inspanning van de deelnemers er aan.

“GOOD 2 SEE YOU!” is het verhaal van twee ‘alledaagse’ fietsers (twee vriendinnen, Angela en Melanie op weg naar school) en een ‘gewone’ vrachtwagenchauffeur, onderweg voor zijn werk. Van hen valt veel te leren: óók als het goed misgaat!

Het lesmateriaal

Op veel scholen zijn ouders en leerkrachten samen actief betrokken bij het thema “verkeer & veiligheid”.

Vanuit VVN, afdeling Maasland (regio Oss) vindt structureel overleg met het onderwijs plaats. Verkeersouders of contactpersonen verkeer van basisscholen komen dan onder leiding van een bestuurslid van de afdeling bijeen. Veel scholen van het basis- en voortgezet onderwijs hebben verkeerscoördinatoren aangesteld. Zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs hebben de wens uitgesproken dat hun scholen behoefte hebben aan praktijkgerichte, liefst kant en klare verkeersprojecten.

Het afdelingsbestuur van VVN, afdeling Maasland (regio Oss) heeft dit verzoek van het onderwijsveld met voorrang opgepakt. Inmiddels is een aantal lespakketten tot stand gekomen. Ze zijn binnen een fraaie opbergmap stuk voor stuk uitgevoerd in een losbladig systeem. Hierdoor kunnen herzieningen van het lesmateriaal heel handig in het basispakket worden ingevoegd. Bovendien geeft het zo de leerkrachten de mogelijkheid losse bladen voor verwerking in de les te kopiëren. Belangstellenden van buiten het werkgebied kunnen tegen een redelijke vergoeding in het bezit van het lesmateriaal komen.

Projectleiding

Jan Willems en Jan Huijbers 
Meer informatie: dodehoek@vvn-maasland.nl

Bekijk hier de promofilm van dit project.

Bedankkaartje downloaden