22-10-2000

Ouderen zijn kwetsbaar in het huidige verkeer

OSS – Actief blijven, ook in het verkeer is belangrijk. Je daarbij veilig voelen op straat is net zo belangrijk. Maar als voetganger, fietser of automobilist ben je tegenwoordig niet meer zo veilig als een aantal jaren geleden. Het verkeer is veel intenser en lawaaiiger geworden. Wie de straat op gaat, moet nog meer opletten en uitkijken.

Het aantal oudere verkeersdeelnemers neemt gestaag toe. De grootste toename zal zich voordoen na 2010. als personen geboren in de naoorlogse geboortegolf de grens van 65 jaar hebben gepasseerd. Net als de jongeren hebben de ouderen als groep een risico dat hoger ligt dan het gemiddelde.

Langer fit
Het risico van de ouderen is de laatste jaren echter wel gedaald. Dit heeft onder meer te maken met het feit dat ouderen langer fit blijven en dat de ‘jonge ouderen’ meer ervaring hebben met massamotorisering.
Als oudere verkeersdeelnemer moet je nu eenmaal alert zijn.

Overal worden nieuwe verkeerssituaties aangelegd en zijn vertrouwde verkeersregels ineens niet meer van toepassing. De 3VO vereniging (vroegere Veilig Verkeer Nederland) is zich bewust van deze problematiek en vraagt op allerlei manieren aandacht hiervoor. Daarom zijn ze regelmatig present op bijeenkomsten voor ouderen om voorlichting te geven.
Het RIGOM in Oss hield onlangs, samen met de Raad Gecoördineerd Ouderenwerk Oss-Ruwaard, een bijeenkomst in den Iemhof en ruim honderd ouderen vonden het belangrijk genoeg om te komen luisteren. De dia-presentatie liet een aantal typische verkeerssituaties zien die toch de nodige vragen opriepen. ‘Je mag toch op je fiets bij een stoplicht altijd rechtsaf slaan? Je hoeft toch niet te wachten?’, meent één van de aanwezigen. ‘Dat is een misverstand, mevrouw’, antwoordt Frans Cuunders, verkeersvoorlichter van de 3VO. ‘Dat mag alleen als er op een bord wordt aangegeven dat dat mag.’ Ook het fenomeen rotonde roept de nodige vragen op evenals voorrang geven en voorrang hebben. ‘Vooral ouderen op de fiets voelen zich nogal eens onzeker over dit punt’, meldt Cuunders.