“Oudenburg zet project Dode Hoek op Belgische kaart”

OSS/OUDENBURG-Op het moment dat de harde kern van ADO-Den Haag-supporters nog op een oorlag, toog de Osse kerngroep ‘Dode Hoek in het Vrachtverkeer’ naar het Westvlaamse Oudenburg om aanwezig te zijn bij de officiële presentatie van het gelijknamige project in België. Omdat Oudenburg de eerste Belgische gemeente is, die een dergelijk verkeersveiligheidsproject op touw zet, is het als pilootproject door het Belgisch ministerie van Verkeer omarmd. Ook van Duitse zijde is inmiddels belangstelling getoond voor het Osse initiatief.

Door Tiny Romme in Regio 26 januari 2000

Zondag j.l. stapten in alle vroegte bij enkele opstapplaatsen leden van de werkgroep “Dodehoek in het Vrachtverkeer” in het busje.

 

gen de zegeningen van Power-point voorgeschoteld. Gelukkig maakt de op de praktijk toegesneden video uit Oss het probleem dode hoek en de soms levensgevaarlijke confrontaties tussen vrachtverkeer en – zwakke -weggebruikers, · zoals (brom)fietsers en· voetgangers, zeer inzichtelijk, niet alleen op de rotondes (‘rondpunten’ door onze zuiderburen genoemd) maar ook op alle andere gevaarlijke plekken. Wethouder Jules lding spreekt namens de Osse gasten: “De dode boek kan uitlopen op een drama voor de getroffenen en op een nachtmerrie voor de betrokken chauffeur. De betrokkenheid in Oss bij dit project is groot. Transportondernemingen. groot en klein, de verkeerscholen, de instructeurs, Veilig Verkeer Nederland, vele vrijwilligers de politie dragen de actie, waarbij wij als gemeente ons graag aansluiten, ook in financiële zin. Oudenburg zet het project Dode Hoek op. de Belgische kaart.”

Lunch op zijn Hollands
”Wanneer de Oudenburgse delegatie nog eens bij de gemeente Oss op bezoek komt, dan wacht hen geen lunch op zijn Hollands meer, dat maken we goed. We vrijen als Oss nu met een andere Belgische stad, Aalst en intussen hebben we door uitwisseling van ervaringen onze kennis op gastronomisch gebied uitgebreid.”
De gemeente Oudenburg gaat de Osse actie Dode Hoek niet 100 % kopiëren. Men maakt een eigen video met plaatselijk gevaarlijke situaties, geheel op de lokale maat toegesneden. Ook heeft men stickers vervaardigd die aan de zijkanten van, de vrachtauto’s bevestigd worden, zodat de zwakke weggebruikers steeds opnieuw herinnerd worden aan het gevaar, dat ze niet gezien worden, als ze te dichtbij de vrachtwagen (brom)fietsen of lopen. In België kent men relatief ook meer slachtoffers onder voetgangers bij confrontaties met bussen. Daarvoor zal eveneens meer aandacht komen. De werkwijze verschilt ook met die in Oss. In Oss is het initiatief uitgegaan van de werkgroep Veilig Verkeer Nederland afdeling Oss. Lucia Schuijling en Ine van Aarssen zijn in het najaar 1998 op basisschool De Korenaer begonnen. Een jaar geleden werd besloten om de actie op alle Osse basisscholen op touw te zetten en dat jaarlijks te herhalen. Bij het oorspronkelijk initiatief hebben zich steeds meer partijen, organisaties e.d. ingehaakt In Oss is de Dode Hoek-actie van onder af gegroeid en groter en groter geworden. In het Vlaamse Oudenburg wordt de actie Dode Hoek sterk gedirigeerd vanuit het gemeentehuis en politiebureau. Daar wordt vanuit het bedrijfsleven door de grootste plaatselijke transportonderneming de actie ondersteund. Ook een grote verzekeringsmaatschappij ondersteunt het gemeentelijk initiatief. In België gaat de actie meer van bovenaf van start. Er kunnen verschillen in werkwijzen zijn, de oogmerken zijn identiek en uiteindelijk is alleen het resultaat dat telt.
Na afloop van de ‘academische zitting’ werden de Osse gasten door onze zuiderburen zodanig in de watten gelegd, dat elke beschrijving hiervan toch enorm te kort zou schieten.
Het inwendige der mens werd dusdanig versterkt, dat de terugreis pas laat ondernomen werd. Over het Vlaams gastheerschap is slechts een conclusie mogelijk: niets dan lof!