05-11-2022

Nieuw mobiliteitsplan gemeente Oss

Op 5 november 2022 vond een kennismakingsgesprek plaats met wethouder Sidney van de Bergh, ambtenaren mobiliteit, wijkbus, sociaal domein, Cumula, de fietsersbond en onze afdeling Maasland.

De gemeente Oss is voornemens een mobiliteitsplan te maken voor de totale gemeente. De kennis en expertise rond dit onderwerp die in het kennismakingsgesprek aan de orde kwamen, zullen daarvoor gebruikt worden.

In het eerste kennismakingsgesprek kwamen tal van onderwerpen aan de orde. Aandacht voor voetgangers, fietsers, voertuigen en landbouwvoertuigen en logistiek werden genoemd.

De gesprekken zullen een vervolg krijgen.

De bouw van 8000 woningen in de gemeente Oss vergt een goed overwogen mobiliteitsplan.

De gemeente heeft hier ruim geld voor gereserveerd. We staan met zijn allen voor een interessante opgave. Voor ons is staat verkeersveiligheid voorop.