09-02-2021

MEMORIAM  ANTOON DE KLEIN

MEMORIAM  ANTOON DE KLEIN    +22-05-1948     *03-02-2021

Op 3 februari 2021 is onze erevoorzitter Antoon de Klein overleden.

1 januari 2021 nam Antoon (Toon) de Klein wegens gezondheidsredenen, met pijn in zijn hart, afscheid van VVN afdeling Maasland (Oss en Bernheze).

Toon woonde samen met zijn vrouw Gerrie in Megen. “De parel van de gemeente Oss” zoals hij het altijd noemde.

Toon was oud-politieman. Vanuit die rol is hij o.a. bekend als projectleider van het BOB-project in Brabant. Vanuit zijn werkzaamheden bij de politie, voorheen taakaccenthouder Verkeer, kwam hij in aanraking met VVN Maasland. Door zijn gedrevenheid voor verkeersveiligheid, bleef hij ook na zijn pensionering, enthousiast bestuurslid van VVN-afdeling Maasland. Hij maakte ruim 20 jaar deel uit van het bestuur en is hier altijd een van de enthousiaste kartrekkers van geweest.

Samen met zijn maatje (zoals hij het noemde) Ine van Aarssen-Janssen heeft hij jarenlang de kar getrokken van de dodehoekprojecten. Het resultaat mag er zijn, gezien het feit dat deze dodehoekprojecten na ruim 20 jaar nog steeds uitgevoerd worden op alle basisscholen in de gemeenten Oss en Bernheze en zelfs het voortgezet onderwijs.

Inmiddels is het project uitgebreid met voorlichting over de gevaren rondom landbouwvoertuigen in het verkeer.

Op 8 november 1999 kwam een eerste voorlichtingsfilm voor het basisonderwijs tot stand m.b.t. de dodehoekproblematiek (“This is my life”) en later (2003) gevolgd door een versie voor het voortgezet onderwijs naar aanleiding van een ernstig ongeval op de rotonde bij Het Woud (“Good 2 see you”).

Dit project was zeer succesvol en kreeg belangstelling van het ministerie en werd zelfs bekend tot in België (Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid en de gemeente Oudenburg) en Curaçao toe.

In 2003 werd het dodehoekproject ”Good to See You!” geproduceerd. Dit project ging officieel van start tijdens een grote meeting in cultureel centrum De Groene Engel. Aanwezig hierbij waren gedeputeerde mevr. May-Weggen, wethouder Jules Iding en namens het voortgezet onderwijs de voorzitter van Het Hooghuis, dhr. Harry Grimmius. Het project werd met lovende woorden gepresenteerd.

Nadien groeide het project en momenteel nemen alle scholen in het werkgebied van VVN-afdeling Maasland (Oss en Bernheze) er aan deel.

Toon was o.a. betrokken bij het verkeersexamen, verkeersbrigadiers, projecten “Verkeer in, walkman uit!”, auto te water, educatieve verkeerstuin en acties als “Wij gaan weer naar school” en niet te vergeten de jaarlijkse BOB-acties.

Met het project “Verkeer in, Walkman uit” werd VVN afdeling Maasland goed op de kaart gezet. Samen met de GGD werd dit project, mede door zijn hulp, opgezet. Een dodelijk ongeval op een spoorwegovergang in Berghem, veroorzaakt door het gebruik van de walkman van een middelbare scholier tijdens dit project, maakte veel indruk bij de leerlingen.

Grote projecten en evenementen in de regio voerde hij samen met andere leden van het bestuur en vele vrijwilligers met enthousiasme en gedrevenheid uit.

Toon kenmerkt zich als een persoon die met een kritische blik en vrolijke nuchterheid zijn rol als bestuurslid en projectleider vervulde. Een van zijn uitspraken: “Niet lullen maar poetsen!” zegt genoeg over hem.

Vanuit zijn expertise als taakaccenthouder verkeer maakte hij enkele jaren deel uit van een gemeentelijke verkeerscommissie met daarin gemeente en politie, die een spreekuur hielden voor bewoners die problemen vaststelden over infrastructuur en gedrag van weggebruikers.

Toon heeft tot heden bij veel projecten van VVN, samen met zijn maatje Ine van Aarssen-Janssen, een initiërende rol vervuld. Zij zetten een goede organisatie neer van projecten en evenementen.

In hun rol bonden zij partijen als overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om in gezamenlijkheid te werken aan verkeersveiligheid.

De afgelopen jaren werden wederom tal van evenementen, o.a. de verkeersdag “Brabant gaat voor Nul verkeersdoden!”, de verkeersdag in Ravenstein en Geffen, deelname aan de Heesche dag, Berghem Bruist, het zestig jarig jubileum van VVN Maasland op het Walplein in Oss, de deelname aan de ”Dag van de Logistiek” en vele anderen activiteiten, die door hun organisatietalent, samen met anderen, succesvol werden uitgevoerd.

Het opzetten van het project “de educatieve verkeerstuin” was voor hem een uitdaging. Dit resulteerde in een prachtige verkeerskar met skelters, parcours, verkeerslichten en -borden.

Kenmerkend voor Toon was zijn vasthoudendheid om projecten gerealiseerd te krijgen en daarbij al werkenderwijs meer en meer personen en activiteiten toe te voegen aan een basisplan van een evenement of project.

Tot vorig jaar was Toon de vicevoorzitter, maar gezien zijn gezondheid, heeft hij die functie doorgegeven aan Jan Huijbers. Hij realiseerde zich dat hij zijn inbreng moest beperken en heeft dat uiteindelijk met pijn in het hart gedaan.

Toon: een echte vrijwilliger in hart en nieren met zijn hart bij de doelstellingen van VVN-afdeling Maasland. Hij kenmerkte zich als een persoon die met een kritische blik en vrolijke nuchterheid zijn rol als bestuurslid en projectleider vervulde. Een groot verlies van zijn expertise en energieke inbreng voor het bevorderen van verkeersveiligheid in ons werkgebied.

Wij zijn verbijsterd dat we Toon moeten gaan missen.

Niet voor niets staat op de rouwkaart:  “Een goed mens blijft altijd leven”.