14-03-2023

Informatieavond VVN Afdeling Maasland

Op 14 maart 2023 hielden we onze jaarlijkse informatieavond.

Na de coronajaren en een uitgestelde infoavond van 5 oktober 2022 waren we nu eindelijk in de gelegenheid elkaar weer te ontmoeten: de verkeerscoördinatoren, verkeersouders, beleidsmakers van de gemeenten, BVL, enz.

29 Scholen uit onze regio hadden aangegeven een afvaardiging te sturen. Totaal zaten er ruim 50 mensen in de zaal. Een respons waar we zeker tevreden mee kunnen zijn.

De opzet van de avond verschilde met die van eerdere avonden: De genodigden werden van harte welkom geheten door o.a. de mascotte van VVN afd. Maasland: Quick.

Tijdens deze avond presenteerde Rian Snijder wetenswaardigheden m.b.t. het BVL en het DAP en ging Joost Willemsen (politie team Maasland) in gesprek met de aanwezigen over een veilige schoolomgeving. Hierbij ging het met name om het gedrag van de ouders bij het brengen en halen van hun kinderen. Hoe goed je de infrastructuur rondom de school ook inricht, de veiligheid wordt uiteindelijk bepaald door het gedrag, met name  van ouders. Een trieste, maar terechte constatering.

Daarna gingen we in op ons projectaanbod: wat wordt relatief veel gebruikt en waar hebben we eigenlijk geen zicht op. (En dat laatste geldt met name voor projecten waarvoor geen reservering nodig is, maar aan school worden aangeboden.)

Uitdrukkelijk deden we ook een beroep op de scholen om ons suggesties te geven voor nieuwe projecten zodat we meer vraaggericht kunnen gaan werken.

Na dit plenaire, formelere deel kon iedereen, onder het genot van een drankje en een hapje, bij de aanwezige projectleiders informatie krijgen en vragen stellen over de diverse projecten zoals de verkeerstuin, de dode hoek, nu en straks veilig naar school, leer- en vertelboekje Quick, de voorstellingen van Mevr. Plume, de verkleedkist, enz.

Mooi om te zien hoe mensen ook van de gelegenheid gebruikt maakten om met elkaar ervaringen uit te wisselen.

Wij kijken terug op een mooie, betekenisvolle, maar zeker ook gezellige avond.

Een van de criteria van het BVL is gewenste deelname aan lokaal verkeerseducatieoverleg. (A4) Bijwonen van deze bijeenkomst, geldt als structurele deelname. Dan is zilver voor dit onderdeel behaald. Voor de aanwezige scholen dus gerealiseerd.