22-10-2000

Dré Didde verlaat na elf jaar VVN afdeling Oss

Dré Didde legde gisteravond de voorzittershamer neer van 3VO Oss. Een terugblik op elf jaar Veilig Verkeer Nederland, een naam die hij liever hanteert.

Door Joost van Putten

Het gezicht van de afdeling Oss van Veilig Verkeer Nederland, tegenwoordig 3VO geheten. Zo mogen we Dré Didde wel noemen. De voorbije elf jaar gaf de oud-Bosschenaar leiding aan een club die geregeld aan de weg timmert. De meest uiteenlopende projecten, allemaal opgezet om de verkeersveiligheid in Oss te vergroten: Didde was er nauw bij betrokken.
Was, want gisteravond gaf hij de voorzittershamer over aan Jurriën van der Veer.

Vriendelijk
Bij een eerste indruk straalt Didde (71) iets uit van ‘streng doch rechtvaardig’. Wie hem vervolgens hoort vertellen – steeds helder formulerend, ook dat kenmerkt hem – zit ook nog eens tegenover een vriendelijk man.
Tot 1989 was Didde jarenlang directeur publieke werken in Oss . “Ik had nog wel een paar jaar door willen gaan, maar door een reorganisatie zat dat er niet meer in. Daar kon ik mee leven, alleen de manier waaróp het allemaal verliep, was niet zo best. Ach, laat ik geen ouwe koeien uit de sloot halen.” En terwijl pretogen verschijnen: “In Oss is nadien de gemeentewerf naar me vernoemd, ik zie dat maar als een vorm van genoegdoening.”
Het verzoek voorzitter te worden van de Osse VVN-afdeling, volgde al snel na Didde’s vertrek bij de gemeente. Het VVN-bestuur bestond in die tijd nog vooral uit overzetbrigadiers. Elf jaar later laat Didde een gezelschap achter met een veel gevarieerder samenstelling. Politie, onderwijs, rijscholen, ze zijn er ook in vertegenwoordigd.
Didde daarover: ,,Laat ik voorop stellen dat ik niets ten nadele wil zeggen van verkeersbrigadiers. Het zijn de gouden krachten zonder wie de VVN – sorry de naam 3VO kan er bij mij maar moeilijk in; had er eigenlijk ook nooit moeten komen – niet kan.”
,,Maar het leek goed daarnaast meer contacten te leggen met instanties. Dáár worden tenslotte vaak beslissingen genomen die de verkeersveiligheid raken.”

Walkman
Van de vele projecten die de WN in Oss de laatste jaren van de grond tilde, kregen vooral ‘Verkeer in, walkman uit’ en de dodehoek bij de vrachtwagen veel aandacht. Toch wijst Didde ook graag op andere initiatieven die VVN ontwikkelde. “De actie ‘Van 8 naar 1’ bijvoorbeeld. Eersteklassers uit het voortgezet onderwijs geven daarbij uitleg aan leerlingen uit groep 8 van een basisschool. Uit eigen ervaring vertellen ze wat de basisscholieren volgend jaar, op weg naar die soms zo verre school, te wachten staat.”
“Of neem onze herhalingscursussen voor 55-plussers. Praktijk en theorie worden daarbij flink opgefrist. In drie jaar hebben er al zo’n 180 Ossenaren aan meegedaan.”
Dré Didde wordt opgevolgd door Jurriën van der Veer, voorlichter van het Trias College. De Lithoijenaar is daar ook actief met verkeersveiligheidsprojecten. Didde: “Ik ken hem daardoor al langer; hij gaat het vast prima doen.”