17-01-2020

Dodehoek project 2020 van start op de Korenaar

Zo’n 25 jaar geleden startte het dodehoekproject op basisschool de Korenaar in Oss. Dit jaar werd het project op dezelfde school afgetrapt.

2020 is het jaar waarin het dodehoekproject flink uitgebreid wordt: naast de traditionele inzet van vrachtauto’s en bussen wordt, in samenwerking met Cumela, ruim aandacht besteed aan de gevaren van landbouwverkeer. Zeker voor leerlingen uit de dorpen, die straks over smalle wegen naar het vervolgonderwijs fietsen, is kennis over het gevaar van landbouwvoertuigen van belang.

In de week van 27 januari worden bij Loon- en grondverzetbedrijf Gebr. Van Erp in Oss leerlingen van scholen uit de gemeente Oss bekend gemaakt met specifieke gevaren van landbouwverkeer. Helaas konden zo’n 100 leerlingen vanwege een landelijke staking in het onderwijs hier niet aan deelnemen.

In de week van 6 februari stelt Agrarisch Loon- en Grondverzetbedrijf Langenhuizen ruimten en machines ter beschikking van leerlingen uit de gemeente Bernheze.

Op beide locaties waren elke dag 10 vrijwilligers van VVN en van Cumela aanwezig om de leerlingen per klas te instrueren. Na een introductie en het bekijken van de VVN video This Is My Life, werden de leerlingen in 4 groepen verdeeld over de opgestelde landbouwmachines en vrachtauto en werden ze geïnstrueerd over de specifieke gevaren van het voertuig. Nadat alle groepen kennis gemaakt hadden met elk voertuig volgde nog een korte theoriesessie.

Vermeld dient ook te worden dat de vrijwilligers van VVN, geroutineerd in dodehoek instructies, bijzonder tevreden waren over de gecombineerde aanpak. Voor hen ook een mooie bijkomstigheid dat de instructies binnen werden gegeven (terwijl het weer buiten nogal eens bar en boos was). Voor leerlingen die per fiets naar de locaties kwamen was het soms afzien.

Ook KBO afdelingen uit de kringen Oss en Bernheze werden uitgenodigd en namen deel.

Voor media berichten over het pilotproject zie Succesvol pilotproject: dodehoek samen met gevaren van landbouwverkeer

Coronavirus stopt dodehoekproject

Vanwege het coronavirus moesten we de laatste dodehoekprojecten helaas cancelen; we wilden onze vrijwilligers, veelal op een kritische leeftijd, geen risico’s laten lopen.

Hierdoor kregen de leerlingen van IKC Regenboog, ‘t Maxend, de Nieuwe Link en de Teugelaar (totaal 100 ll.) helaas geen instructies en moest ook de traditionele projectafsluiting op de Hazenakker voor zo’n 300 leerlingen van het Hooghuis Zuid en West vervallen. 

Het positieve is dat we dit jaar toch 1425 leerlingen wel op de gevaren van de dodehoek hebben kunnen wijzen.