17-01-2020

Dodehoek project 2020 van start op de Korenaar

Zo’n 25 jaar geleden startte het dodehoekproject op basisschool de Korenaar in Oss. Dit jaar werd het project op dezelfde school afgetrapt.

2020 is het jaar waarin het dodehoekproject flink uitgebreid wordt: naast de traditionele inzet van vrachtauto’s en bussen wordt, in samenwerking met Cumela, aandacht besteed aan landbouwverkeer. Zeker voor leerlingen uit de dorpen, die straks over smalle wegen naar het vervolgonderwijs fietsen, is kennis over het gevaar van landbouwvoertuigen van belang.