05-12-2003

‘Dode Hoek project’ moet middelbare scholieren wakkere schudden

Het ‘Dode Hoek project’ van 3VO afdeling Oss wordt al jarenlang met succes door alle 40 basisscholen in Oss uitgevoerd. Maar ook andere scholen in ons land en zelfs in het buitenland maken dankbaar gebruik van het Osse project. Begin volgend jaar gaat 3VO afdeling Oss met een nieuw project van start. Dit keer gericht op leerlingen van de tweede en derde klassen van het voortgezet onderwijs. In dit project proberen zij ook de ‘pubers’ in hun gemeente met realistische beelden én verhalen te doordringen van de gevaren van de dode hoek in het vrachtverkeer.

Door Marion van den Moosdijk in Brabant Veilig December 2003

VO afdeling Oss telt zeven leden. Ine van Aarssen neemt het secretariaat voor haar rekening. Samen met voormalig politieagent Toon de Klein (thans coördinator van het Brabantse BOB-project) vormt zij de stuwende kracht achter het ‘Dode Hoek project’. In 1998 ging dit project van start. Na een succesvolle pilot op basisschool De Korenaer volgden al snel alle andere basisscholen in Oss. Na de gemeentelijke herindeling in januari 2003 kwamen hier ook de basisscholen in Ravenstein bij. Het ‘Dode Hoek project’ staat jaarlijks in januari op alle Osse basisscholen op het lesrooster. Een rij-instructeur vertelt de leerlingen van groep 8 aan de hand van een video en lesbrieven hoe zij het beste om kunnen gaan met de gevaren
van de dode hoek in het verkeer. Oogcontact zoeken met de chauffeur staat hierbij centraal. Ook kunnen de leerlingen de dode hoek zelf ervaren door een kijkje te nemen in de cabine van een heuse vrachtwagen. ‘Want ook al zijn er nog zoveel zichtverbeterende middelen, zoals dode hoek spiegels en camera’s, voorlichting geven over de dode hoek blijft van levensbelang’, aldus Ine van Aarssen.

Samenwerking
De goede samenwerking tussen Ine van Aarssen en Toon de Klein is het ‘geheim’ van het succes van het ‘Dode Hoek project’. ‘Wij kunnen lezen en schrijven met elkaar’, aldus het tweetal.  ‘Maar eerlijk is eerlijk zonder de subsidie van de gemeente Oss en de Provincie én de hulp van ons uitgebreide netwerk hadden we dit niet bereikt. De gemeente, provincie, politie en scholen staan vierkant achter ons project. Maar ook transportbedrijven, verkeers-scholen en andere organisaties dragen al jarenlang belangeloos hun steentje bij. En natuurlijk mag ook de inzet van onze collega-bestuursleden van 3VO afdeling Oss niet worden vergeten.’

Pakket voor voortgezet onderwijs

Op dit moment is het tweetal druk bezig met de voorbereidingen voor een dode hoek project voor de leerlingen van de groepen 2 en 3 van het voortgezet onderwijs.
‘Educatief verkeersonderwijs is een ondergeschoven kindje op de middelbare scholen’, vertelt Ine van Aarssen. ‘Terwijl het juist voor deze doelgroep zo belangrijk is. Nog te vaak gaan zij te nonchalant om met de gevaren in het verkeer. Toen vorig jaar in Oss twee middelbare scholieren op een rotonde onder de wielen van een vrachtwagen terechtkwamen, besloten we een lespakket te gaan maken speciaal gericht op deze doelgroep.’ Omdat middelbare scholieren om een andere benadering vragen dan leerlingen van het basisonderwijs, koos het tweetal bewust voor een confronterende aanpak. ‘We laten in een videofilm beide partijen aan het woord’, vertelt Toon de Klein. Dus zowel de meisjes die bij het ongeval met de vrachtwagen betrokken waren als de chauffeur van de vrachtwagen. Zij vertellen op indringende wijze welke invloed het ongeval op hun leven heeft gehad. Ook wordt in de videofilm op realistische wijze een dode hoek ongeval nagespeeld. Aan deze film nemen kinderen van verschillende scholen voor voortgezet onderwijs in Oss deel.’ De bij het lespakket behorende lesbrieven zijn door de OnderwijsBegeleidingsDienst (OBD), in samenwerking met de projectleiding, samengesteld. Begin 2004 gaat het project op de school van de meisjes van start. Later wil het tweetal het pakket ook aan andere scholen in Brabant aanbieden. ‘In andere provincies bestaat zelfs ook al belangstelling voor dit pakket.’

Walkman
Naast het ‘Dode Hoek project’ heeft 3VO afdeling Oss nog meerdere projecten op haar naam staan. Een voorbeeld hiervan is het ‘Walkmanproject’ uit 1999. In een heuse theatershow werden leerlingen van het voortgezet onderwijs op ludieke wijze doordrongen van de gevaren van het dragen van een walkman in het verkeer. Ook hiervoor werd een lespakket ontwikkeld, met daarin onder andere een leskist. Een ander, jaarlijks terugkerend, project is de “Verkeersquiz” voor leerlingen van groep 8 van de basisschool. Bestaande en nieuwe verkeersregels komen hierin uitgebreid aan bod. Met een digitale camera worden onder andere plaatselijke verkeerssituaties in beeld gebracht. Op dit moment legt de 3VO afdeling de laatste hand aan nog een nieuw project. Met een speciale aanhanger met daarin een educatieve verkeers-tuin, een behendigheidsparcours, zes skelters en lespakketten wil 3VO de basisscholen in haar gemeente gaan bezoeken. Ine: ‘Leerlingen kunnen hierdoor in de praktijk leren hoe zij met bepaalde verkeerssituaties om kunnen gaan. Om de realiteit zo goed mogelijk na te bootsen, nemen we zelfs “echte” drempels, rotondes, verkeersborden en zebra’s mee’. Half september vond een proef plaats bij twee basisscholen in Berghem. ‘De kinderen en leerkrachten vonden het echt geweldig.’

Subsidies en sponsorgelden
De financiën die nodig zijn voor de 3VO-projecten zijn deels afkomstig van de gemeente Oss in de vorm van subsidie en deels van bedrijven. ‘Het aanhangwagenproject wordt bijvoorbeeld gesponsord door “Tafelronde 73”, een serviceclub voor jonge ondernemers in Oss’, vertelt Ine. ‘Uiteraard zijn er ook verschillende transportbedrijven en verkeersscholen die ons sponsoren door jaarlijks hun vrachtwagen en chauffeur/instructeur ter beschikking te stellen voor het “Dode Hoek project”.’ Zelfs een helikopter-verhuurbedrijf stelt, indien nodig, een helikopter beschikbaar voor de Osse afdeling.

Overige projecten
De 3VO afdeling zet zich niet alleen in voor de door haar ontwikkelde projecten. Ook de algemene 3VO-projecten, zoals
‘De scholen zijn weer begonnen’, ‘Van acht naar één’, het fietsverlichtingsproject, het verkeersouder project, het theoretisch en praktisch verkeersexamen en het BOB-project worden met veel enthousiasme opgepakt. Dat geldt ook voor
het project Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). ‘BVL staat bij onze gemeente hoog in het vaandel’, aldus Ine van Aarssen.
‘Veel Osse scholen (zowel basis-, als voortgezet onderwijs) zijn in het bezit van het BVL-label of hopen dit binnenkort te halen.’ Tot slot heeft de Osse afdeling sinds dit jaar ook haar eigen website. Deze uitgebreide site is te bekijken op: www.3vo-oss.nl