15-11-2000

De Osse afdeling van 3VO aan de slag met nieuwe voorzitter

‘Belangrijk dat iedereen meedenkt als club’

Sleutel 15 november 2000

De afdeling 3VO in Oss (voorheen Veilig Verkeer Nederland) heeft niet alleen een nieuwe naam, maar ook een nieuwe voorzitter. Jurriën van der Veer (46) uit Lithoijen heeft sinds begin oktober de verantwoordelijkheid over de financiën, sponsoring, subsidiëring en relatiebeheer van de organisatie.
Vooral het onderhouden van contacten met andere belangengroepen is een belangrijke taak van de nieuwe voorzitter. Daarmee heeft het bestuur van 3VO een zwaargewicht in huis gehaald. De Lithoijenaar is namelijk geen groentje op het gebied van .verkeerszaken. Hij participeert ook als verkeerscoördinator in het pilot project van de gemeente Oss en het Provinciaal Orgaan Verkeersveiligheid van de provincie Noord-Brabant. Uit deze samenwerking moeten uiteindelijk duurzame verkeersveilige projecten voortkomen.
Verder staat Van der Veer bekend als voorlichter en pr-functionaris van het Trias Carmelcollege in Oss. De ervaring met verkeerszaken heeft hij in het onderwijs opgedaan. ‘Op school heb je soms met verkeersongevallen te maken. Ik heb gezien hoe ingrijpend zoiets kan zijn. Dan sta je wel even stil bij je eigen verkeersgedrag’, legt Van der Veer uit. En als vader van twee kinderen wordt hij ook op de hoogte gesteld van de verkeersproblemen waar zijn kroost tegenaan loopt.

Landelijke bekendheid
Het bestuur van 3VO in Oss bestaat uit vertegenwoordigers van onder meer politie, onderwijs en rijscholen. Projecten als Verkeer in, Walkman uit en de dode hoek bij de vrachtwagen zijn ontwikkeld door deze afdeling. Inmiddels genieten deze acties ook landelijke bekendheid.
Met name vanwege de eigen projecten die dit bestuur naar voren schuift, heeft de pr-functionaris zijn nieuwe functie aangenomen. ‘Het zijn hele enthousiaste mensen’, drukt Van der Veer zich vastberaden uit. De nieuwe voorzitter hoeft zich dan ook niet bezig te houden met het motiveren van deze vrijwilligers. ‘Als voorzitter moet ik de ideeën van het bestuur bij de gemeente voordragen en zorgen dat de financiering in orde komt.’
In het eerste jaar van zijn voorzitterschap wil Van der Veer de financiële onderbouwing van 3VO onder de loep nemen. Het subsidie- en sponsorgeld wat de organisatie ontvangt en vervolgens uitgeeft, moet beter worden verantwoord. Daarmee win je volgens de Lithoijenaar ook het vertrouwen van de geldschieter.
Verder is het een wens van Van der Veer om een blad uit te geven aan de tachtig leden van de verkeersorganisatie, die in Oss en in de omliggende gemeenten wonen. ‘Deze leden krijgen wel een landelijk blad, maar ze willen misschien ook weten wat de Osse afdeling doet.’ Het plan is om het blad één keer in de drie maanden uit te laten komen. In het magazine zullen nieuwe projecten, verkeersgedragtips, actuele items en andere verkeerszaken komen te staan. Op dit moment krijgt 3VO alleen subsidie van de gemeente Oss. Volgens Van der Veer is dit niet logisch. ‘Wij richten ons namelijk op groot Oss. In de omliggende gemeente plaatsen we ook campagneborden en de acties die 3VO op het voortgezet onderwijs richt, hebben tevens effect op leerlingen uit bijvoorbeeld Lith.’ Vandaar dat de verkeersorganisatie de andere gemeenten gaat aanspreken op hun verantwoordelijkheid.

Kritiek

3VO ziet de gemeente Oss als een belangrijke speler om de verkeersproblemen in de omgeving op te lossen. Vandaar dat van der Veer de kritiek ook niet deelt dat de gemeente Oss te weinig aan de verkeersveiligheid zou doen. Volgens de nieuwe voorzitter investeert de stad miljoenen en loopt daarmee voorop. ‘Oss is niet voor niets uitgekozen voor het pilot project. Deze stad verdient daar echt een pluim voor. Dacht je dat als daar niks zou gebeuren, ik mijn tijd er aan ging besteden?’, reageert de pr-functionaris fel. Kritiek geven is volgens Van der Veer wel aardig, maar beperkt. ‘Het is belangrijk dat iedereen meedenkt als club. Kom ook eens met een oplossing, denk ik dan.’ De bijdrage van vrijwilligers moet je ook benadrukken,’ laat Van der Veer op de valreep nog even weten. ‘Voor bijvoorbeeld het fietsexamen zijn vijftig mensen de hele week in touw. Op deze mensen moeten we zuinig zijn.’ Bij deze dan, namens de nieuwe voorzitter van 3VO Oss.