20-10-2022

Bijeenkomst Jubileum BVL 25 jaar

Op 19 oktober 2022 werd ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van BVL een bijeenkomst gehouden in het provinciehuis van Noord-Brabant. Onze afdeling was aanwezig met een stand waarop diverse projecten van ons getoond werden.

Er was volop belangstelling. Vooral door leerkrachten/verkeersouders van de basisscholen.

Er werden ook tal van andere projecten door bedrijven getoond. Zoals “Leerinhetverkeer”, materiaal van divers uitgeverijen, Risk factory, Lekker Anders Dag, enz.

In het programma was als spreker Gerard Tertoolen ingehuurd die een kijkje gaf in het brein van kinderen. Daal af naar het kind, en wees je bewust hoe een kind kijkt en zijn omgeving ervaart.

Onze voorzitter Jurrien van der Veer werd genoemd doordat hij inmiddels 20 jaar als auditor van het BVL actief is.