24-05-2018

Autoloze dag bij Het Molenveld in Berghem

Op 29 mei houdt basisschool Het Molenveld in Berghem een autoloze dag. De school vraagt kinderen en hun ouders om die dag alleen met de fiets of te voet te komen. De straten rondom de school worden afgesloten voor autoverkeer. Kinderen zijn gevraagd om hun fiets te versieren en er is een tekenwedstrijd uitgeschreven. Wethouder Kees van Geffen is ’s morgens ook aanwezig en biedt een helpende hand bij de fietsenactie (8.15u). Gedurende de dag zullen alle groepen ook gebruik maken van de autoloze straat om lekker te spelen.

Verkeersveiligheid schoolomgeving

De autoloze dag is een actie die volgt na een aantal aanpassingen in de openbare ruimte en enkele acties richting verkeersdeelnemers. Dit met als doel de omgeving van de school veiliger te maken. Zo zijn er een aantal jaren geleden al fysieke maatregelen getroffen om omliggende straten en kruisingen overzichtelijker te maken. De kruisingen zijn verhoogd, er zijn parkeervakken bijgekomen en er is opvallend straatmeubilair geplaatst. Ook hebben leerlingen automobilisten gewezen op hun parkeergedrag.

Activiteiten

Van 14 mei t/m 25 mei staat het onderwijs in het teken van verkeer. Zo is bijvoorbeeld de verkeerstuin van Veilig Verkeer Nederland aanwezig. Ook de wijkagent van Berghem komt langs om vragen van kinderen over verkeer te beantwoorden.