01-05-1996

Bromfietscertificaten ‘Brommerfun’ uitgereikt in Iemhof

OssACTUEEL        WEEKBLAD REGIO OSS   NUMMER 18                      1 mei 1996

Afgelopen donderdag, 25 april, was het eindelijk zover. Aan 190 van de 201 deelnemers aan de bromfietscursus ‘Brommerfun’ werd het VVN-bromfiets­ certificaat uitgereikt. Dat betekent dat maar  liefst 95% van de deelnemers voor de cursus is geslaagd. Een goede zaak voor de veiligheid van de jeugdige bromfietsers. Maar waar was de cursus ook al weer voor bedoeld?

VERKEERSVEILIGHEID

Met de verkeersveiligheid van jeugdige bromfietsers was het niet best gesteld. Ook in Oss niet. Reden voor de gemeente Oss en Veilig Verkeer Nederland om in november te starten met een bromfietsproject voor bromfietsers van (bijna) 16 en 17 jaar. Dit met als doel het aantal bromfietsslachtoffers met 25% terug te dringen. Het belangrijkste onderdeel van het project was de bromfietscursus ‘Brommerfun’. Tijdens de cursus leerden de deelnemers veel over de techniek  van een  bromfiets en werd de verkeerskennis nog eens opgefrist.

VOOR- EN NACONTROLE

Voordat de cursus startte, hield de gemeente samen met de politie een voertuig-controle om te bekijken of de voertuigen technisch in orde waren. Vaak was dat niet het geval. Weliswaar waren de remmen in het algemeen goed, maar aan de uitlaten bleek  in  bijna  alle  gevallen iets te mankeren . Veel brommers waren ook opgevoerd, hadden een afgezaagd  spat­ bord of slechte  verlichting. Om te kijken of  de  veiligheid van  de voertuigen inmiddels is verbeterd, houdt de politie binnenkort een zelfde  controle. Want vaak leiden mankementen aan  de  bromfiets  en het feit dat veel machines zijn opgevoerd tot ongevallen.

ENQUETE

Om te bekijken hoe jeugdige bromfietsers zelf denken over de problematiek. is onder hen een enquête gehouden. Hieruit kwamen een aantal punten in de stad naar voren die  de jeugd als minder veilig beschouwde.

Daarnaast heeft  de  gemeente de bromfietsongelukken binnen de gemeentegrenzen tussen 1990 en 1994 geïnventariseerd. Net als uit de enquête kwamen hier een aantal  minder veilige punten naar voren. De gemeente bekijkt nu in hoeverre deze punten in het verkeersveiligheids- en mobiliteitsplan opgenomen kunnen worden. Op deze manier kan de gemeente ze sneller aanpakken.

VVN-CERTIFICAAT

De deel nemers die geslaagd zijn voor ‘Brommerfun’ hebben nu een VVN-certificaat gekregen. Voor alle duidelijkheid: dit is niet hetzelfde als het bromfietsrijbewijs dat per 1 juni 1996 verplicht wordt voor 16-jarige bromfietsers. Over dit landelijke rijbewijs is op dit moment de nodige onduidelijkheid . Als gemeente adviseren wij u om de media goed te volgen. Binnenkort start de rijksoverheid namelijk met een voorlichtingscampagne. Ook op de pagina’s Oss Actueel in dit blad komen we er als gemeente op terug .

PREMIEKORTING

Zoals u weet heeft het  behalen van het VVN-certificaat als voordeel dat een cursist op vertoon   van dit certificaat 25% premiekorting krijgt op een bromfietsverzekering van verzekeringsmaatschappij Univé. Helaas heeft deze verzekeringsmaatschappij onlangs besloten om diefstal uit het verzekeringspakket te halen. Dit ondanks protesten van diverse instanties, waaronder Veilig Verkeer Nederland. U zult zich voor diefstal dus apart  moeten  verzekeren .

VRAGEN?

Wanneer uw zoon of dochter geslaagd is voor Brommerfun , maar géén uitnodiging heeft gehad voor de ‘Brommerfunavond’ , wordt u verzocht contact op te nemen met de heer Didde . Hij is voorzitter van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Oss. Telefoon: (0412) 624480.