30-07-2020

Stijging doden onder 70-plussers in verkeer

Oudere fietser is meest kwetsbaar

Door GIJSBERT TERMAAT                                          29-7-20 De Telegraaf

DEN HAAG – Organisaties als Veilig Verkeer Nederland en de ANBO maken zich ernstig zorgen over de stijging van het aantal 70-plussers dat op de fiets om het leven komt. In twintig jaar tijd is dat met 68% gestegen tot 119 doden vorig jaar.

Dat blijkt uit een nieuwe analyse van het CBS van dodelijk-ongevalcijfers van 1999 tot en met 2019. „Over de hele linie zien we een drastische daling, op uitzondering na van de oudere fietser”, constateert onderzoeker Maarten Bloem.

„De afgelopen twintig jaar is het aantal verkeersdoden onder automobilisten sterker afgenomen dan het aantal verkeersdoden onder fietsers. Tussen 1999 en 2019 daalde het aantal omgekomen inzittenden van personenauto’s met 60 procent (van 587 naar 237) en het aantal fietsers met 11 procent naar 203 doden”, aldus Bloem, die zegt dat het risico dat je iets overkomt per gereisde kilometer op de fiets vele malen hoger is dan in een auto.

 

Verontrustend

Seniorenorganisatie ANBO vindt de stijging van dodelijke slachtoffers onder oudere fietsers zeer verontrustend. „Juist omdat het zo belangrijk is dat we mobiel blijven, moet het veilig blijven. De (elektrische) fiets is natuurlijk een prachtig en praktisch vervoermiddel”, zegt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. „Maar deze cijfers laten wel zien dat het nodig is om maatregelen te nemen om de veiligheid beter te waarborgen. Ouderen zijn kwetsbaarder in het verkeer met een hoger risico op vallen met ernstige verwondingen. Een cursus bij aankoop van een e-bike lijkt ons dan ook een ’must’.”

Er moet volgens ANBO ook helderheid komen wat de oorzaken zijn. Den Haan: „Is dat toenemende drukte, gedrag van verkeersdeelnemers of bijvoorbeeld gebrek aan ervaring bij nieuwe vervoermiddelen als een elektrische fiets? Weten we hoe het komt, dan kunnen we ook naar gepaste maatregelen kijken om het tij te keren.”

Balansvoertuig

„De fiets is een balansvoertuig dat sneller en sneller gaat, waarvan vooral de oudere fietser de dupe is. Het goed scannen van de omgeving voor je, aandacht op de weg en het doseren van snelheid kan veel ellende voorkomen. Maar dat geldt natuurlijk voor iedereen in het verkeer”, stelt Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland.

De Vereniging Verkeersslachtoffers (VVS) zegt dat schijn bedriegt bij bestudering van de CBS-cijfers.

„Dit is weer een schoolvoorbeeld van ’data-massage’. Als je goed kijkt zie je dat de daling onder automobilisten vrijwel volledig plaatsvond in de periode 1999-2009, daarna bleef het aantal vrijwel constant”, stelt bestuurder Hans van Maanen.
„Dus is er sprake van een ’verloren decennium’. Als je weet dat de auto’s veel veiliger zijn geworden voor de inzittenden, zie je dat zich dit de laatste jaren dus niet vertaalt in een serieuze daling van aantallen slachtoffers.”

Gewonden

„Om de cijfers beter te kunnen interpreteren is het nodig om ook de aantallen gewonden in ogenschouw te nemen”, meent Van Maanen.

„In ieder geval kan worden geconcludeerd dat van de mooie toezeggingen in 2008 betreffende de aantallen slachtoffers in 2020 (maximaal 500 verkeersdoden) er met 661 slachtoffers vorig jaar geen zier van terecht is gekomen door onwil van de overheid om ’echte’ maatregelen te treffen.”