Auto te water

VVN afd. Maasland heeft in samenwerking met Reddingsbrigade Oss (RBO) het project “Auto te water” gerealiseerd.

Bij ernstige ongevallen is de inzet van professionele hulpverleners vereist om lichamelijk letsel zoveel mogelijk te beperken. Indrukwekkend zijn de demonstraties van hulpdiensten tijdens open dagen van brandweer, ambulancediensten en politie. Vooral in de waterrijke gebieden in Nederland worden duikers getraind om bij ongevallen waarbij voertuigen te water raken, mensreddend te kunnen handelen. In het werkgebied van Veilig Verkeer Nederland afdeling Maasland (regio Oss) ontbreekt het aan een goede trainingsmogelijkheid voor hulpdiensten, reddingsbrigades en particulieren om efficiënte hulp te kunnen bieden ingeval er voertuigen te water raken.

Samenwerking

Een wens van VVN afd. Maasland om een dergelijk trainingsaanbod te kunnen realiseren is in vervulling gegaan door de samenwerking met Reddingsbrigade Oss.

Een enthousiaste club mensen die met ambitie zich richt op de training van leden die ingezet kunnen worden bij tal van evenementen die op het water plaatsvinden. Veilig Verkeer Nederland afdeling Maasland (regio Oss) stelt een demowagen ter beschikking aan de Reddingsbrigade Oss en faciliteert bij het verstrekken van lesmaterialen aan de hulpverleners. Vanaf 2010 is er letterlijk gesleuteld aan een geschikt demomodel voertuig dat in het plaatselijk wedstrijdbad geplaatst kan worden en rekening houdend met veiligheidsvoorschriften, snel ingezet kan worden tijdens trainingsavonden.

Cursus

Voorafgaand aan het oefenen in de praktijk is een cursus ontwikkeld waarin de deelnemers allereerst geïnformeerd worden over wat er nu precies gebeurt bij het te water raken van een voertuig

Daarna volgt een uiteenzetting over de te verrichten handelingen door de hulpverleners. Bewustwording bij bestuurders van wat zij zelf kunnen doen bij het te water raken van het eigen voertuig bepaalt mede de overlevingskansen. De demowagen zal ingezet worden voor trainingen van hulpdiensten onder de regie en verantwoording van Reddingsbrigade Oss.

Informatie

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven om deel te nemen aan de theorie- en praktijkles “AUTO TE WATER” bij RBO via autotewater@reddingsbrigadeoss.nl Zij ontvangen dan alle informatie over de cursus. Voor deze cursus wordt een vergoeding in rekening gebracht.

Bekijk hier de promo over dit project

Projectleiding

Reddingsbrigade Oss