04-06-2008

Nu en straks, veilig naar school!

Alle knelpunten op schoolroutes in Maasland, Landerd en Bernheze in beeld met megaproject

Kinderen moeten gevaarlijke verkeerssituaties op hun eigen route naar school kunnen herkennen. Dat is de basis gedachte achter het ambitieuze project ‘Nu én straks, veilig naar school. Om dit doel te verwezenliiken worden alle school-thuis-routes in het werkgebied Maasland, Landerd en Bernheze op film gezet, “En met een kleine 60 basisscholen en 20 middelbare scholen is dit echt een megaklus”, aldus projectleider Marjon Hilker.

Door Marion van den Moosdijk in Brabant Veilig      Jaargang 20      Juni 2008

Het project ‘Nu én straks, veilig naar school!’ is een initiatief van de Rotary Club Landerd en het Land van Ravenstein en wordt in nauwe samenwerking met de Veilig Verkeer Nederland ) afdelingen Maasland en Landerd uitgevoerd. “De Rotary ondersteunt dit project niet alleen financieel, maar tijdelijk ook met mankracht”, vertelt de projectleider. “En dat is vrij uniek. Vier Rotaryleden nemen samen met vier vrijwilligers van VVN deel aan de werkgroep en helpen ook bij het vinden van sponsoren. Zodra het project zijn definitieve vorm heeft gekregen, trekt de Rotary Club zich terug. Zij kunnen zich dan weer op andere belangrijke maatschappelijke projecten richten. De VVN-afdelingen Maasland en Landerd zetten het project dan gezamenlijk voort.”

Nauwelijks fietservaring buiten dorp

‘Nu én straks, veilig naar school!’ is bestemd voor leerlingen van groep 8 van de basisschool en de eerste klassen van het voortgezet onderwijs.  “Na de zomervakantie gaan de nieuwe brugklassers massaal op de fiets naar hun nieuwe school. De overgang, van fietsen in het buitengebied naar de stad is voor hen vaak erg groot”, legt projectleider Marjon Hilker uit. “Het dorp Lith waar ik woon kent nauwelijks echte gevaarlijke verkeersknelpunten, laat staan verkeerslichten en rotondes. Kinderen in de kleinere dorpen en buitengebieden hebben hier dus meestal geen ervaring mee.” Ervaring opdoen is volgens Hilker zeker nodig. “De ongevallen-cijfers tonen dat ook aan. Elk jaar weer komen tientallen kinderen op weg naar school om het leven en raken er honderden gewond. Alleen al in de gemeente Oss vonden in de pe1iode 2003 – 2005 vier dodelijke ongevallen plaats en waren er bij zo’n 230 letselongevallen fietsers betrokken.”

Herkenbare verkeerssituaties
Met de film willen de makers de kinderen op een actieve en eigentijdse wijze van deze gevaren bewust maken en hen confronteren met de gevolgen van onveilig gedrag voor henzelf én voor anderen. “Om dit te bereiken brengen we in de film een groot aantal voor de jongeren herkenbare verkeersknelpunten op hun school-thuis-route in beeld, maar ook gevaarlijke situaties zoals met vieren naast elkaar fietsen en baldadig gedrag”, vertelt René Hilker, echtgenoot van Marjon en als bestuurslid van VVN Maasland ook nauw betrokken bij het project. “In de film hebben we ook een aantal ongevallen in scène gezet. Een voice-over geeft hierop, op een voor de jeugd herkenbare wijze, commentaar.” Tot slot komen in de film onder meer ook een ambulancebroeder en een motoragent aan het woord. Zij vertellen over hun ervaringen met ongevallen met schoolgaande jeugd en over de impact die dit op de omgeving maar ook op hen zelf heeft gehad. Bij de film komt ook een ondersteunend werkboek.
Marjon: “De leerkracht heeft hiermee een kant en klaar project in handen waar hij of zij direct mee aan de slag kan gaan.” Het project ‘Nu én straks, veilig naar school!’ stopt echter niet bij het basisonderwijs.

Ná de zomervakantie krijgen de brugklassers op hun nieuwe school ook een ‘opfriscursus’ aangeboden. Hiervoor zijn niet alleen de scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeenten Oss, Bernheze en Landerd; maar ook die in de aangrenzende gemeenten in beeld.

Pilot Schaijk-Oss
De opnames van de eerste school-thuis-route van Schaijk naar Oss zijn inmiddels achter de rug. Als de uitkomsten van deze pilot positief zijn en leerkrachten zijn bereid dit project in hun lesprogramma op te nemen, gaat de werkgroep ook met de andere schoolroutes in het werkgebied van start. “Maar voordat we alle routes op film hebben staan, zijn we zeker anderhalf jaar verder”, verwacht Marjon. “De eerste film is natuurlijk het meeste werk.
De basis ligt er nu en sommige algemene situaties kunnen ook in de andere films worden gebruikt, Maar de verkeersknelpunten die specifiek zijn voor een bepaalde school-thuis-route moeten wel telkens opnieuw in beeld worden gebracht.”

Inzet vrijwilligers en hulpdiensten
Dat het maken van de film veel tijd kost, had de projectleider wel ingeschat. Maar dat er uiteindelijk zo enorm veel uren in zouden gaan zitten, had ze niet verwacht. ‘We hebben ons er inderdaad een beetje op verkeken”, geeft ze eerlijk toe. “In totaal is onze werkgroep zeker een half jaar met de pilotfilm bezig geweest. Maar het was wel heel leuk om te doen, mede dankzij de enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, politie, ambulancedienst en verkeersregelaars. Zonder hen was dit nooit gelukt.” Ondanks dat het project zeer tijdrovend is, is het volgens haar niet de bedoeling dat het tot Maasland beperkt blijft. “Er bestaat inmiddels al interesse voor het project van buiten het werkgebied. Uiteraard onderzoeken we de mogelijkheden om ook hieraan invulling te geven.”

Uitgebreide en actuele informatie over het project ‘Nu én straks, veilig naar school!’ vindt u op de website: www.veilig-naar-school.eu