22-05-2022

‘Heilige graal van verkeersveiligheid’ blijkt gevaarlijker voor fietsers dan gedacht

De rotonde wordt al decennia bejubeld als het summum van verkeersveiligheid. Nieuw onderzoek toont echter aan dat rotondes voor fietsers juist ónveiliger zijn dan gewone kruispunten. Reden is dat het verkeer afgelopen jaren fors is veranderd.